Selvtillit og selvfølelse

Selvtillit og selvfølelse er forskjellig. Selvtillit har mer med det ytre å gjøre, selvfølelse har mer med det indre å gjøre. Vi trenger begge deler.

Selvtillit og selvfølelse er som vi vet ikke det samme. Selvtillit er at vi kan ha tillit til at vi kan håndtere det som ligger foran oss. Ofte har det mer å gjøre med de ytre tingene, at vi kan håndtere en situasjon eller utføre en oppgave, slik det vurderes i det ytre.

Selvfølelse er vår indre egenverdi, som forteller oss at vi er bra som vi er. Dette har mer å gjøre med det indre. Det betyr da ikke så mye akkurat hvordan det vurderes utenfra.

Selvtillit uten selvfølelse kan være forretningsmannen eller idrettsmannen som gjør det meget bra, men allikevel ikke bra nok. Selvfølelse uten selvtillit kan være personen som trekker seg unna samfunnet for å ha det bra med seg selv.

For å ha det bra er det viktig med både selvtillit og selvfølelse.

For å få selvtillit er det nødvendig å lære. For å lære er det nødvendig å tillate seg å feile. Når vi forstår at hver gang vi feiler, så lærer vi, så forstår vi også at dette kan gi oss selvtillit fordi vi nå vet hvordan vi skal gjøre ting neste gang.

Det er lett å sammenligne seg selv med andre. Noen ganger for å føle oss bedre enn, andre ganger for å føle oss verre enn. Begge deler er selvfølgelig ikke særlig gunstig. For å få bedre selvfølelse må vi slutte å sammenligne oss med andre. Vi må finne vår egenverdi i oss selv. Vi kan begynne å sette pris på at vi gjør de tingene vi vet er bra for oss.

Det kan også hjelpe oss å forstå at mennesker er egentlig svært like hverandre. Folk som har meditert i mange år forstår dette. Våre indre prosesser er egentlig meget like. Vi opplever de samme utfordringene med de samme forstyrrende følelsene. I det store og hele er det ingen forskjell. Fordi vi er så like, har vi også samme verdi. På tross av at det i det ytre kan virke annerledes. At noen er høyere på strå enn andre. Men vi vet aldri hvordan mennesker har det på innsiden.

En måte å få bedre selvfølelse på, er å gjøre noe for andre uten å forvente noe tilbake. Mange mennesker opplever verdien av å drive frivillig arbeid.

En annen måte er å gjøre noe positivt uten å måtte ha applaus. For eksempel noe så enkelt som å plukke opp et papir på gulvet eller gaten uten at noen ser det.

Winston Churchill var en mann som jobbet mye med å skape seg selvtillit og selvfølelse. Han hadde et vanskelig utgangspunkt, mange mener han led av ADHD. Han drev forøvrig med selvhypnose for å restituere seg i en stressende hverdag. Noen av hans råd var:

– Fokuser på det du gjør her og nå
– Gå til handling
– Vær optimistisk
– Ikke gi opp
– Ikke mist entusiasmen
– Husk at de fleste bekymringer ikke inntreffer