Å gi slipp på frykt som negativ drivkraft

Frykt holder oss borte fra farlige situasjoner, men blir et problem hvis det blir en underliggende drivkraft i livet. Det er en god ide å gi slipp på frykt som drivkraft i livet generelt. Det fungerer meget bedre å utvikle ens intuisjon og evne til å sette ideer ut i livet.

Frykt er en naturlig del av livet. Hadde vi ikke vært redde for ting, så ville vi ikke kunnet overlevd. Frykt gir oss drivkraft til å komme oss vekk fra steder som er farlige eller ubehagelige.

Frykten for å feile kan også hjelpe oss til å få gode resultater på jobb eller skole. Unge mennesker som får gode karakterer på prøver har ofte på forhånd mye frykt for å få dårlige karakterer. Mange oppnår gode resultater i arbeidslivet fordi de har frykt for å feile.

Problemet er bare at frykt er en negativ energi som ikke fungerer særlig bra som drivkraft over tid. Flinke skoleungdom blir utbrente og arbeidstakere møter veggen.

Hvis man har vent seg til å bruke frykt som drivkraft, kan dette mønsteret etablere seg på mange, eller kanskje alle, områdene i livet. Det kan lede til en kronisk underliggende angst. Det sier seg selv at kroppen får problemer hvis den hele tiden må gå på høygir, som om det var fare på ferde, full av adrenalin.

Når frykten blir plagsom ønsker vi å fjerne den. Noen begynner å bruke medikamenter. Andre forsøker å endre på det etablerte mønsteret.

Det kan ofte være en utfordringen å gi slipp på frykt som drivkraft i livet. Vi kan ubevisst ble redde for å gi slipp på frykte, for hvordan vil det gå når vi ikke har frykten til å drive oss framover? Vil vi stå på stedet vil eller vil rulletrappen begynne å gå bakover?

Edvard Munch sa, «Livsangsten har raset i mig siden jeg fik tanken … Det er ofte som jeg allikevel har følelsen av at jeg må ha livsangsten – den er mig nødvendig – og at jeg ikke vilde være den foruten.»

Så det kan jo være at vi ikke ønsker å gi slipp på frykten. Jeg har også møtt forfattere som ønsker et visst nivå av problemer som en kilde til kreativitet. Det er jo helt greit.
Men det kan gå så langt at frykt blir en del av vår egen identitet, en del av vårt ego. Å gi slipp på frykt i dette tilfelle, vil føles som å oppgi en del av vår identitet. Det sier seg selv at det blir problemer av dette.

Det er mulig å gi slipp på frykt. Jo før man begynner, jo lettere blir det. Ofte vil vi oppdage at vi har langt fler ressurser når vi er villige til å legge frykten til side. Det vi kan være så redde for i oss selv viser seg ofte å kunne bli en av våre beste ressurser.

Det kan være en utfordring å begynne å snakke om frykt og angst. Men som med alt annet, så sprekker trollet som regel i solen. Ting er sjelden så farlig å snakke om som det føles.

Det fungerer så mye bedre for skoleungdommer og ansatte når de lar sin egen interesse og intuisjon drive dem framover, uten å tenke så mye på hva som blir resultatet eller hvordan andre vil oppfatte det en gjør.