Uromeditasjon

Vi kan observere uroen med perspektiv fra roen, og vi kan gå observere roen med perspektiv fra uroen – og vi kan gi slipp og slappe av.

Oslo, NorwayNår vi setter oss ned for å meditere er det som oftest litt uro til stede. Det kan være mindre ting, som stress som henger igjen i hverdagen, eller noe vi må planlegge for morgendage eller det kan være ting som er mer alvorlig. Uansett hva det er kan vi bestemme oss for å legge det bort her og nå.

Men en slik bestemmelse kan jo fort bli ønsketenkning, og vi opplever at uroen er der fremdeles. Det kan være at vi opplever denne uroen som en kontrast til noe annet i oss, noe som er mer rolig. Vi kan derfor ta oss tid til å observere denne uroen, hvilken form og bevegelse den har og hvordan den påvirker oss, fra den delen av oss som er mer rolig.

Og så kan vi kanskje tenke at det hadde vært interessant å observere den delen av oss som er rolig. For å gjøre dette kan vi kan inn i uroen og se hvordan den rolige delen er, hvilken form har den og hvordan opplever vi den?

Når vi har observert både uroen og roen kan vi gi slipp på det hele og la opplevelsen av både uro og ro blande seg til det det måtte være for oss, akkurat her og nå.