Jeg tenker – og det er jeg

Det vi velger å være oppmerksomme på, blir også vår egen virkelighet.

René Descartes, grunnleggeren av den moderne filosofi, fortalte oss, «Jeg tenker, derfor er jeg».

Buddha sa, «Våre handlinger følger våre tanker, lik vognen følger oksen».

Kognitiv psykologi fokuserer på å endre tankemåter. For det vi tenker vil gi oss de følelsene vi opplever. Og det er følelsene som styrer oss til å handle og foreta de valgene vi gjør.

På folkemunne heter det, «Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det».

Så vi kjenner tankenes kraft.

Men det går på mange måter lenger enn dette. For hvis vi er oppmerksomme på noe, hva det nå enn er, så blir det også vår virkelighet. Siden vi kan styre vår oppmerksomhet, kan vi faktisk styre vår egen virkelighet.

Dette er lettest å oppdage når vi snakker med andre. Hvis vi er fullstendig oppmerksom på det vedkommende sier, så deltar vi i denne personens virkelighetsopplevelse. Vi opplever fellesskap. Hvis vi i tillegg fokuserer på det vedkommende ønsker å fortelle, det som ligger bak ordene, blir opplevelse dyp og meningsfull.