Å holde oss litt unna til vi blir sikrere

Når vi er i ferd med å etablere nye og sunnere mønstre er det en god ide å holde oss unna andre mennesker som går i våre gamle mønstre.

Mange som er i ferd med å etablere nye og sunnere mønstre kan ofte kjenne en dragning mot mennesker som går i mønstre, liknende de gamle vi selv gikk i. Det er som om vi ønsker å gjenoppleve våre gamle mønstre uten å oppleve konsekvensene.

Det kan for eksempel være at vi har blitt røykfrie. Så oppdager vi at vi plutselig har veldig lyst til å stå sammen med noen som røyker. Eller kanskje vi har lyst til å være med på cafe og observere andre spise mye kake. Kanskje vi sier til oss selv at vi trenger å teste vår viljestyrke. Og som regel går det bra, fordi vi ønsker at det skal det.

Men den egentlige grunnen til at vi ønsker å oppsøke mennesker som handler på våre gamle mønstre er ofte at vi ønsker å oppleve disse mønstrene gjennom dem. Hvis vi tenker etter, og det er dette som er tilfelle, er det da så lurt å oppsøke disse situasjonene? Ofte er det ikke det, fordi alle situasjoner påvirker oss og før eller siden syns vi gjerne at vi trenger en belønning. Merkelig nok kan vi ofte tenke at nettopp en røyk eller en kake er passende belønning.

Så det er en god ide å passe på oss selv i begynnelsen, når vi akkurat er i ferd med å etablere nye og sunnere mønstre. Etter en stund, når våre nye vaner er godt etablert og vi vet at vi ikke oppsøker andre for å gjenoppleve gamle mønstre, kan vi selvfølgelig fritt delta i alle sosiale sammenhenger.