Sette pris på det vi oppnår – og oppnå mer glede i livet

Det går ofte lettere enn vi skulle tro, men det er viktig å sette pris på den innsatsen som vi har gjort, slik at vi blir motivert til ytterligere innsats.

Jeg har ofte med mennesker å gjøre som gjør forandringer i livet. Det kan være å ta en ny  utdannelse og stake ut en ny retning. En ny utdannelse kan virke ganske overveldende på de fleste av oss – selv om vi kanskje har oppnådd andre bra ting i livet før. Når vi blir satt tilbake på skolebenken og kjenner på eksamenspress og annet, kan det hele føles nesten for mye.

Eller det kan være at vi har ønsket en forbedring i familiesituasjonen, og ved å gjøre de tingene som er nødvendig, for eksempel ved å prioriter samvær, har oppnådd det vi ønsker.

Det slår meg ofte hvor bra det ofte går når vi bare gjør det vi trenger å gjøre i det daglige. Når vi stoler på prosessen for at vi skal komme dit vi skal. Det som før virket nesten umulig blir nå en mulighet.

Men av og til kan det virke som om vi glemmer å sette pris på det vi har oppnådd, at vi tar det for gitt. Akkurat det er ikke så lurt. Det er smarte er å sette pris på det vi har oppnådd, fordi vi vet hvorfor vi oppnådde det, vi gjorde det vi trengte å gjøre. Når vi gjør det, vil vi få ny motivasjon til å sette nye mål, som vi oppfyller ved å gjøre det som er nødvendig, og som vil bringe oss enda mer glede i livet.