Balanse i sinne, frykt og nytelse

Vi kan komme i kontakt med oss selv når vi er avslappet og i balanse. Men vi kan også finne denne kontakten når vi opplever begjær, nytelse, frykt og sinne. Dette gjør det mulig å utvide vårt følelsesregister.

Det er for så vidt enkelt å komme i kontakt med oss selv når vi er i balanse. Da kan vi bare sette oss ned, slappe av og kjenne på hvordan vårt indre harmonerer med våre ytre omstendigheter. Hvis vi gjør dette til en vane vil vi oppdage at vi begynner å bli kjent med en side ved oss selv som er den samme. En slags uforanderlig referanse.

Balanse er ikke bare stillstand. Balanse er bevegelse, på samme måte som vi balanserer en pinne på fingeren. Så, selv om vi er i balanse, kan vi tillate oss selv å oppleve alle følelser som er mulige å oppleve. De fleste av oss har jo også av og til en opplevelse av å være ute av balanse.

Det er mye innsikt å hente i de sterke følelsene. Hvis vi for eksempel opplever nytelse, alene eller sammen med noen, kan vi gjør dette med den samme referansen som vi ble kjent med tidligere. Nytelsen blir da klarere og sterkere, og det etterlater ikke så mye tomhet når den går over. Vi vil også tørre å opplever mer.

Vi kan gjøre det samme med frykt. For av og til kjenner vi på frykt. Samtidig som vi kjenner at vi går inn i oss selv, klare til å forsvare oss eller løpe, så kan vi også kjenne referansen som vi utviklet forståelse for tidligere. Vi ønsker selvfølgelig ikke å oppleve mer frykt, men den mest effektive måten å håndtere frykt på er å ønske den velkommen. For når vi kan se den i relasjon til noe annet kan vi håndtere den.

Det kan være en større utfordring å ha kontakt med referansen i vårt indre når vi blir sinte. Det kan derfor være en god ide å gjør dette når vi blir irriterte eller sinte. Sinne har en tendens til å skye over den gode forstand, så enhver klarhet er jo bare en fordel.

Det er viktig å forstå at denne kontakten med vår tindre ikke begrenser vår evne til å oppleve følelser. Tvert imot, uten å ha kontakt med vår indre referanse er sjansen stor for at vi vil gjør ting som vi vil angre på. Det vil lede til at vi begrenser vår følelsesmessige opplevelser i framtiden. Men når vi er i kontakt med vår indre referanse kan vi inngå slike handlinger og derfor åpne oss opp for å oppleve mer av det livet har å tilby.