Flere interesser

Når vi er godt voksne kan vi oppleve at vi ikke lenger kan bedrive våre interesser som før. Da kan vi bli deprimerte. Det er derfor en god ide å ha flere interesser å falle tilbake på.

Det er en god ide å ha flere interesser. Enkelte som kun holder på med én ting kan bli deprimerte hvis de ikke lenger kan fortsette med dette på samme måte. Det er ikke uvanlige at godt voksne folk mister noe av gnisten hvis de ikke lenger kan holde på med ting på samme aktivitetsnivå, for eksempel fysisk aktivitet som sykling, løping, dansing og annet.

Det gjelder derfor å ha andre interesser som vi kan falle tilbake på når vi ikke kan holde på med vår hovedinteresse på samme måte lenger.

Årsaken til at vi blir nedstemt når vi ikke lenger kan holde på med vår hovedinteresse er at vi har bygget opp vår identitet rundt denne interessen. Når vi ikke lenger kan utøve interessen føler vi at vår identitet rakner.

Det er selvfølgelig bare en forestilling. Identitet kan alltid, og bør alltid, formes, testes og gjenskapes på nytt. Vi bør heller se slike hendelser som en mulighet til å åpne oss opp for andre interesser og muligheter, som kan lære oss mye mer enn bare å gjenta ting vi kan fra før.