Forstyrrende følelser

Det er fint å legge merke til forstyrrende følelser i oss selv. Da har vi et valg på hvordan vi tenker og handler. Energien i negative følelser kan transformeres til positiv energi.

Ved å legge merke til hvordan vi opplever situasjoner, hva vi føler og hvordan vi handler, får vi mer innsikt i oss selv. Dette gjør det mulig å oppleve livets situasjoner på en klarere og mer fullstendig måte.

Når vi lar oss selv oppleve og spille ut våre egne følelser viser vi mer av oss selv. Dette gir andre mennesker mulighet til å forstå oss og knytte seg til oss.

Det finnes selvfølgelig et utall av forskjellige følelser. Innenfor buddhisme sier man gjerne at de grunnleggende følelsene skapes av ting vi ønsker, ting vi ikke ønsker og ting vi ikke bryr oss om, henholdsvis følelser som begjær, uvilje og uvitenhet. Av og til utvider man det til å snakke om stolthet og sjalusi.

Når vi begynner å legge merke til disse forstyrrende følelsene kan enkelte føle at det er galt å føle det vi føler, men det er det jo ikke. Forskjellen ligger i at når vi er oppmerksomme på våre egne følelser har vi en mulighet til å velge hvordan vi handler på dem, og vi får en mulighet til å endre dem – telle til ti om ikke annet. Så det er viktig å huske på at det er en positiv ting å legge merke til forstyrrende følelser i oss selv. Det er ikke feil å føle forstyrrende følelser. Vi burde være fornøyd med at vi er i stand til å se dem, og derfor også få en mulighet til å håndtere dem.

AKS_2631_ps_edited-1En annen ting er at det ofte er mye energi i slike forstyrrende følelser. Hvis vi kan tøyle denne energien, kan vi slippe den løs på områder til det beste for oss selv og andre. For å gjøre dette er det nødvendig å se klarheten i den forstyrrende følelsen. Poenget er at det ikke alltid er det beste å prøve å trykke ned vårt indre følelsesliv. Vår oppgave er å la det blomstre på best mulig måte.

Det finnes selvfølgelig positive og klare følelser som hengivenhet, tillit, velvilje, sårbarhet, mot, uselviskhet, medfølelse, kjærlighet og omtanke. Mange av disse tingene kommer imidlertid ikke alltid av seg selv. Ofte må vi bestemme oss for å se ting på en bestemt måte. Mange av disse tingene må vi også lære. Et barn som aldri har blitt vist kjærlighet vil for eksempel ha vanskelig for å vise kjærlighet selv.

For eksempel, hvis vi kjenner på en følelse av sjalusi, kan vi forstå at vi gjør det fordi vi ønsker å ha noe som en annen har. Isteden kan vi ønske at personen får det vi er sjalu for. Da vil personen bli glad. Når vi ønsker at noen skal være glade praktiserer vi kjærlighet. Vi har på denne måten transformert sjalusi til kjærlighet. På denne måten kan vi ta kontrollen over vårt eget følelsesliv og styre det i mer positiv retning. Den negative energien transformeres til positiv energi.