Hypnotisk coaching

Det er helt naturlig å se fram i mot en bedre tilværelse. Vi ser fram i mot sommer og sol, eller kanskje mot vinter og snø. Eller en ferie eller opplevelse vi lenge har tenkt på. Eller vi ser fram i mot å begynne å arbeide for å oppnå det vi vet at vi ønsker i livet.

Det er helt naturlig å ønske å bli bedre. Og vi kan bli bedre på akkurat de måter som vi ønsker. Alle vet at idrettsfolk og idrettslag som har en coach gjør det bedre. Slik er det også i forretningslivet og privatlivet – vi gjør det bedre når vi bruker en coach.

Coaching er forskjellig fra terapi i det at man ikke er så interessert i å finne årsaker som ligger i fortiden eller gjøre terapi som sådan. Coaching betyr å fokusere på målet og hvordan vi skal oppnå dette.

Å blande hypnoterapeutiske teknikker med coaching lager en meget kraftfull pakke – hypnocoaching. Hypnocoaching hjelper deg til å oppnå:

  • personlig læring, som for eksempel å huske bedre og bli mer fokusert
  • personlig oppnåelse, som for eksempel ta en eksamen, holde en tale eller snakke med kunder
  • personlig utvikling, som for eksempel bedre relasjoner, selvtillit og åndelig utvikling

Hypnocoaching er spesielt egnet til å se målet klart, og til å bygge opp entusiasme og tro på å oppnå dette målet. Du vil forstå at du kan bruke ditt eget sinn til å oppnå det du ønsker.