Steng energilekkasjen

Vi er ikke alltid klar over at det er en del situasjoner mennesker som tapper oss for energi. Det kan være forskjellige årsaker til det. Kanskje det er personer som ikke bryr seg om å gi noe tilbake. Kanskje det er situasjoner hvor vårt beste ikke blir ivaretatt. Kanskje det er manglende kjemi, som gjør at vi må bruke mye energi på å formidle det vi ønsker.

Uansett, årsaken er ikke så viktig, det viktige er å identifisere energilekkasjen. Det er en god ide å bli oppmerksom på hvilke personer og situasjoner som gir oss energi. Og det er selvfølgelig en god ide å fokusere mer på disse personene og situasjonene.

Jeg mener selvfølgelig ikke at vi skal avskrive noen med en gang de blir litt belastende. Kanskje de gjennomgår sykdom eller en vanskelig periode. Det jeg mener er å identifisere personer og situasjoner som vi innerst inne vet ikke hjelper oss framover mot det vi ønsker å oppnå.

Når vi har identifisert personer og situasjoner som ikke er til det beste for oss, kan vi rett og slett begynne å stenge av kranen, slik at vi ikke mister så mye energi. Vi behøver ikke la det de gjør eller sier ta så mye plass inne i oss, eller la det berøre oss like meget. Kanskje vi til og med finner ut at det er bedre å holde litt avstand, kanskje til vi selv blir mer selvsikre på vår egen evne til å stoppe energilekkasjen.