Du ser målet, hva så?

Når vi har funnet ut hva vi ønsker å oppnå er det nødvendig å gjøre en vurdering  av vår egen evne til å oppnå det vi ønsker. Dette kan vi gjøre ved å kartlegge fire ting:

 1. Fokus: I hvor stor grad er vi i stand til å fokusere på å oppnå målet. Hvor mye tid har vi til å fokusere på det? Hvilke andre ting holder vi på med? Hva ville hjelpe oss til å fokusere mer på det vi ønsker å oppnå?
 2. Holdning: Hvilke begrensende forestillinger har vi som kan hindre oss å oppnå vårt mål? Hender det at vi driver med negativt selvsnakk? (tips: de fleste av oss opplever dette). Hvordan tar vi avgjørelser? Baserer vi oss på statisk informasjon eller bruker vi magefølelsen.
 3. Evner: Våre evner til å gjøre det som er nødvendig for at vi skal oppnå det vi ønsker bør være uavhengig av personer og situasjoner. Det er for eksempel lett å være positiv og energisk når alle er positive og alt går lett. Videre er det en fordel å identifisere områder vi bør fokusere på:
  • Har vi selvtillit til at vi kan oppnå det vi ønsker? Kan vi påvirke situasjoner når det er nødvendig?
  • Har vi kunnskap nok om menneskelige relasjoner? Hvordan takler vi våre følelser? Handler vi uten å tenke? Eller tør vi ikke handle når vi kjenner at vi ønsker? Er vi gode på å opprettholde vennskap? Har vi lederevner?
  • Er vi i stand til å være fleksible når omstendighetene forandrer seg? Hva skjer når vi møter motstand? Kan ting gå for lett? Har vi integritet til å holde fast ved det vi tror på i skiftende omstendigheter?
  • Har vi den indre visdommen som gjør at vi er vårt eget voksne selv? Slik at våre tanker blir rådgivende heller en styrende.
 4. Mønstre. Hvilke positive mønstre arbeider for vårt beste? Hvilke negative mønstre kan vi vurdere å gi slipp på for at det skal bli lettere å oppnå det vi ønsker?