Gode venners råd – de gode og ikke så gode

Når vi endrer oss gjennom livet er det ikke alltid våre gode venner forstår dette. Det kan det hende vi får råd som kanskje ikke er så gode.

Noen ganger kan vi oppleve at gode venner gir oss råd som ikke lenger føles så gode. Det kan være at vi har fått nye interesser eller forandret livsstil. Når vi endrer oss selv påvirkes de som er rundt oss. Forutsatt at vi selv vet hva vi gjør, så kan det være at de ikke helt forstår hva vi holder på med eller hvor vi nå er på vei.

Det som er fint med gode venner er at de sier i fra hvis de mener at vi bør endre på noe. Og de kan ofte ha rett. Andre ser oss jo gjerne lettere enn vi ser oss selv. Men de kan også ta feil og ikke forstå hele bildet. Det må vi selv bedømme.

Om vi mener at de har rett, så er det fint og vi kan bestemme oss om vi bør endre på noe. Men om vi mener at de tar feil, kanskje fordi vi har utviklet oss på en måte som de ikke helt forstår, så må vi utvise integritet og stå for det vi nå er. Selvfølgelig bør vi snakke med vedkommende, takke for de gode rådene og bevare vennskapet. Det er viktig å bevare gode vennskap.