Telefonen fra ditt indre

Vi kan bruke en ja-sekvens for å etablere en gradvis erkjennelse av oss selv som en unik og spesiell person som vi er glad i og ønsker alt vel.

Du har kanskje lagt merke til at telefonselgere ofte begynner med å stille noen trivielle spørsmål som du svarer «ja» på. Dette gjøres for å etablere det som på engelsk kalles et «yes set» eller en ja-sekvens om du vil. Dette er fordi vi er mer tilbøyelige til å svare ja når vi allerede har svart ja flere ganger før.

Så hva om du nå fikk en telefon fra din indre visdom som spurte deg noen spørsmål. Legg merke til din reaksjon og gi det svaret (ja eller nei) som faller naturlig.

 1. Alle mennesker blir født på samme måte og består av kjøtt og blod. Alle ønsker å ha det bra og unngå lidelse. Hvis et menneske lider, så forsøker vi å hjelpe det. Er du enig i at alle mennesker har lik verdi på et grunnleggende nivå?
 2. Hver eneste menneske er spesielt på sin unike måte. Vi har alle forskjellige erfaringer, personlighet, muligheter og evner. Kan du akseptere deg selv som en unik og spesiell person?
 3. Alle mennesker opplever ukomfortable følelser som tristhet og til og med depresjon. Vi opplever også komfortable følelser, som trygghet og glede.
  • Er du enig i at alle mennesker opplever forskjellige følelser?
  • Er du enig i at du også har rett til å oppleve alle slike følelser?
  • Er du enig i at det er ditt privilegium å oppleve disse følelsene?
  • Er du enig i at du kan gi slipp på utdaterte følelsesmønstre som du ikke lenger har behov for?
  • Kan du respektere din indre stemme?
  • Kan du beskytte din indre stemme og ikke tillate at andre kjører over den?
  • Kan du være venn med deg selv?
  • Er du enig i at du kan føle deg vel, akkurat nå, uavhengig av hva som ellers skjer i livet ditt? Hvis du er enig i det, så kan du også ha en bra dag i dag.