Buddhisme, hypnose og sjamanisme

Jeg har i stund vært interessert i disse tingene. Generelt kan man si at det dreier seg om vår underbevissthet og hvordan vi kan påvirke den for å oppnå det vi ønsker – som regel et bedre liv. Det finnes mange likhetstrekk som kan være interessant å studere og oppleve.

Buddhisme inneholder har mye fokus på meditasjon. Den deles inn i to grupper, stille meditasjon og innsiktsmeditasjon. Stille meditasjon betyr å gradvis stilne sinnet for tanker, innsiktsmeditasjon betyr å oppleve fenomenene i verden slik de er. Buddhister kan være meget flittige og iherdige og det er laget et nærmest uendelig antall veiledninger, metoder og belæringer om disse tingene. Disse metodene og belæringene er ordnet som en gradvis tilnærming mot det som kalles oppvåkning. De høyeste belæringene er fokusert på å oppleve sinnet slik det er.

Transe i vesten forstås som den tilstanden man går inn i når man er hypnotisert. Transe og hypnose er en del av den vestlige forståelsen av det vi kaller det ubevisste sinnet. I praksis er transe en form for veiledet meditasjon. Man kan gå inn i denne transetilstanden alene ved å gjøre selvhypnose eller man kan bli hypnotisert av andre. Det er utviklet et stort antall teknikker for å gjør terapiarbeid i transe. Det er dette som er hypnoterapi. De baserer seg som regel på å utvikle ideer og forståelse på et grunnleggende plan av sinnet, skape mer harmoni og fokus, slik at vi lettere kan oppnå det vi ønsker.

Sjamanisme er en teknikk som brukes i mange gamle kulturer. En del av denne kunnskapen og praksisen har blitt utradert av nyere religioner, men er samtidig også i dag en levende tradisjon. Sjamankunsten er meget åpen, den enkelte oppmuntres til å utvikle sin indre ideverden og dele slike opplevelser med andre. Dette gjøres som regel med en drømmelignende trommereise. Dette har mange gunstige virkninger. For eksempel vil det løsne på den ofte fikserte forestillingen vi har av oss selv og verden omkring oss, samtidig som det vil forløse indre traumer og spenninger.