Sunn fornuft – hva så?

Det er ikke nødvendig å være spesielt intelligent for å få det livet vi ønsker. Vi har allerede den visdommen vi trenger. Det kan være lettere å oppnå det livet vi ønsker når vi velger å motta hjelp til å slippe til vår sunne fornuft og sette våre planer ut i livet.

Jeg har aldri møtt noen som syns de har for lite sunn fornuft. Med sunn fornuft mener jeg her de tingen som vi vet er bra for oss selv og andre. Disse tingene har menneskeheten brakt videre gjennom generasjoner.

Vi vet alle ganske så umiddelbart hva som er lurt og hva som ikke er det. Det er ikke nødvendig å være spesielt intelligent for å ta riktige beslutninger. Faktisk er det heller slik at jo smartere man er, jo mer innfløkte blir de gale beslutninger hvis det nå er de som tas. Eller man rett og slett blir for smart for sitt eget beste. Det kan jo skje den beste 🙂

Det som ofte utgjør en forskjell mellom mennesker er hvor vidt de er i stand til å foreta de riktige valgene og følge dem opp med handling. Og dette er jo også noe vi alle vet. Det hjelper ikke å vite hva som er riktig å gjøre, vi må også gjøre det.

Jeg kjenner mange eksempler på mennesker som ikke har lang utdannelse og heller ikke er spesielt intelligente, men som allikevel har visst hva de skulle gjøre for å få det livet de ønsker og vært i stand til å sette det ut i praksis.

Hypnotisk coaching dreier seg om å hjelpe den enkelte å slippe til sin egen sunne fornuft og til å gjennomføre de handlingene som er nødvendig for å sette den ut i livet.