Gi oss selv kred

Når vi har oppnådd det vi ønsket er det viktig å gi oss selv anerkjennelse, samtidig som det er viktig å rette blikket framover mot nye mål.

Et ønske om endring kommer fra at vi ønsker å oppnå noe eller endre vår situasjon. Det er smart å bestemme seg for hvordan vi vil vite når vi har oppnådd det vi ønsker.

Når vi beviselig har oppnådd det vi har ønsket er det viktig å gi oss selv kred for dette. Og det er viktig å fortsette med den pågående endringen slik at vi også kan komme videre og se nye mål.

Vi kan si at det er tre faser: 1) Startfasen, når vi føler at vi ønsker å oppnå noe og begynner å gjøre den nødvendige forandringen; 2) Mellomfasen, hvor vi oppnår det vi ønsker og 3) Sluttfasen, hvor vi forankrer og utvikler våre nye evner og kunnskaper.

Ønsker er drevet av følelser. Mennesker som ikke har en god følelsesdynamikk har svært vanskelig for å foreta valg. For å forstå at vi har oppnådd det vi ønsket, derimot, er vi avhengig av at vi gjør en nøytral vurdering ut i fra det kriteriet vi engang satte oss. Dette er viktig, for dessverre er det ofte slik at problemområder i livet vårt ofte også bærer med seg visse negative tankemønstre. Så vi må være påpasselige slik at vi ikke bare bortforklarer og bagatelliserer vår oppnåelse.

Det er også viktig å drive vår endring framover for å forankre vår nye tilværelse eller evner. Hvis vi ikke gjør dette, er det lett å falle tilbake. Dessuten vil vi kunne gå glipp av nye muligheter for å bedre vår egen og andres tilværelse.

Det er også viktig å ha et tidsperspektiv på de forskjellige fasene. Hvor lang tid vil det ta å gjennomføre endringen? Hvor lenge er jeg komfortabel med å være i de forskjellige fasene? Det bør selvfølgelig være realistisk. Six Pack etter seks uker er selvfølgelig urealistisk. Men det er helt klart at seks uker iherdig trening vil være en god startfase 🙂