Spør visbarnet

Det er mye visdom å hente i det barnlige sinn. For å aktivere det må vi først arbeide oss gjennom eventuelle offerroller. 

Hvis vi har opplevd ubehagelige hendelser i barndommen kan vi gå tilbake til slike hendelser for å oppleve følelser knyttet til dette for å forløse indre nåværende spenninger og oppfatninger. Ofte kan det være nyttig å «ta med» vårt voksne selv for å hjelpe barnet.

Når våre nåværende spenninger forløses, forandrer også måten vi ser ser på vår barndom. Vi slutter å se oss selv som ofre i disse situasjonene fordi de har lært oss noe.

Da skjer det gjerne at når vi så går tilbake i regresjon, så møter vi et ressurssterkt barn. Rollene blir snudd. Barnet har nå en visdom som vi kan benytte oss av.

Denne visdommen er reell. Det er bare å observere barn i 10-12 års alder. De kan være ganske så flinke til å se hva som er lurt å gjøre for en voksen.

Hvis vi ikke har opplevd ubehagelige hendelser i barndommen, desto bedre. Da kan vi jo bare ta kontakt med denne barnevisdommen direkte.