Forandre på en følelse knyttet til en situasjon

Det går an å endre på hvordan vi forholder oss til en situasjon ved å bruke øyebevegelser mens vi tenker på situasjonen.

Tenk på en situasjon du ønsker å forandre følelsen. Løft blikket og la det gå fram og tilbake men du tillater deg selv å se det du ser i det ytre og i det indre. La så blikket gå opp og ned mens du på samme måte tillater deg selv å høre det du hører. Senk til slutt blikk og la det gå fram og tilbake, på samme måte, mens du tillater deg selv å kjenne det du kjenner.

Har du en venn som ønsker å endre følelser knyttet til en situasjon? Be vedkommende tenke på situasjonen og følge fingerbevegelsene mens du sier «Se det du ser, hør det du hører og kjenn det du kjenner».

Årsaken til at dette fungerer er at øyets posisjon påvirker hvordan vi tenker og føler. Det er for eksempel vanskelig å være nedstemt mens vi ser opp på himmelen.

Ved å la øynene følge slike bevegelser mens vi fokuserer på situasjonen, endrer vi også følelsene knyttet til situasjon. Bevegelsen introduserer en dynamikk som hjelper til for å endre automatiske oppfattelser og tenkerekker knyttet til gitte situasjoner.