Grunner for å bli snusfri

Snus inneholder mange skadelige stoffer og det er umiddelbare fordeler med å bli snusfri.

Innhold i snus

Snus inneholder ca. 2500 kjemiske stoffer, 31 av disse er identifisert som kreftfremkallende.  Skulle du få nikotin intravenøst leder det til død.

Virkning av snus

Snus fører til ufrihet. Nikotin er en gift som øker blodtrykket og høyner pulsen. Snusing er derfor ikke avslappende. Snusing kan føre til høyt blodtrykk og utvikling av alvorlig hjerte- og karsykdommer. Snus skader tannkjøttet og kan øke sjansene for skader når du trener.  Å forsøke å slutte å snus med ren viljestyrke fører ofte til sinne og overspising.

Hvor avhengig er vi egentlig av snus?

Avhengighet av snus kan sammenlignes med avhengighet av røyk. Dr Sandy Macara , styreformann i The British Medical Association, har uttalt at «Jeg tror ikke at røykere virkelig er avhengige av tobakk. Jeg tror de har en uvane…». Hvis du var fysisk avhengig av røyk, ville du måtte stå opp om natten for å røyke.

Helsedirektoratet om helseskader av snus 

Helsedirektoratet om røyk og snus