Effektiv lesing for eksamen og jobb

For å sette oss inn i rapporter og tykke lærebøker må vi være villige til å lage oss en oversikt uten å lese alle detaljene. Detaljene får vi best med oss ved å lære hurtiglesing.

I skole og jobb får vi enkelte ganger utdelt mange sider som skal leses. Noen ganger er det meget interessant og når vi også har tid til å sette oss ned og lese det, så er jo det bare bra.

Men det hender vi har dårlig tid, eller at vi syns stoffet ikke er så veldig interessant, og så må vi allikevel gjøre det. Løsningen er å bli effektiv.

Den letteste måten å tilegne seg informasjon på er å lese sammendraget, hvis det fins. Deretter studere innholdsfortegnelsen for å få en ide om hva det dreier seg om. Videre finne ut hva som er det viktigste å lære eller forstå fra teksten. Når vi har kommet så langt, så har vi faktisk langt på vei si at vi har satt oss inn i sakene.

Mange typer studier har pensum med tusenvis av sider. Det sier seg selv at man ikke alltid kan lese disse tingene med nitid oppmerksomhet.

For å ta dette et skritt videre går det an å lære seg hurtiglesing for å sette seg inn i og plukke opp relevante detaljer. Da går det virkelig unna. Bare pass på at du ikke bruker det når du skal kose deg med en god bok 🙂

Hurtiglesing er ganske enkelt å lære. Bare ta en bok og før fingeren bortover setningen du skal lese. Begynn i standard lesehastighet. Øk deretter hastigheten ved å bevege fingeren fortere. Fortsett til du har økt lesehastigheten en 4-5 ganger. Deretter kan du øke hastigheten enda mer ved å føre fingeren på skrått nedover siden. Da leser du nærmest en siden av gangen. Øv litt hver dag, så får du et fort til.