Kjernen i problemet mellom kvinner og menn

Hvis menn bare ville lytte til kvinner med hjertet en gang i blant ville alle forhold umiddelbart bli mye bedre, og mennene vil få mye mer spillerom. Hvis menn visste alle fordelene med dette ville de begynne med det umiddelbart.

Mange kvinner kommer til meg for forskjellige ting de ønsker å oppnå. Og jeg hjelper dem gjerne med det. Jeg liker kvinner. Jeg liker min mor og jeg liker min datter. Jeg liker også min kjæreste. Jeg har møtt mange dyktige og intelligente kvinner. Mange utviser imponerende nivåer av intelligens og medfølelse.

Mange av dem som kommer til meg forteller også at forholdet er en utfordring. Det som smerter dem mest er når de ikke blir sett og ikke blir hørt.

Dette er kjernen i problemet mellom kvinner og menn. Hvis menn bare hadde forstått hvor mye de ville få igjen hvis de bare var villige til å lytte til sin kvinne en gang i blant, for eksempel én gang i måneden, så ville de begynt med en gang. Det er ikke engang nødvendig å gjøre noe! Det eneste du behøver er å lytte! Faktisk ønsker hun ikke at du skal si noe eller love noe eller gjøre noe der og da. Hun vil bare at du lytter til henne. Lytter med hjerte. Når hun vet at du lytter med hjertet vet hun også at det hun sier påvirker deg.

Så, når du har lyttet, kan du gå tilbake til ditt herlige egosentriske selv. Kaste deg ut i hva det enn er du holder på med og som opptar deg akkurat her og nå og fokusere på målene du ønsker å oppnå.

Når du har lært deg å lytte kan du få henne til å gjøre nærmest hva det skal være. Tenk deg så herlig. Du kan gjøre alt du vil, og hun vil til om med hjelpe deg med det.

Men du må lytte. Høre på det hun har og si og la det gå inn i hjertet.