Gullet i følelsesmalmen

For å forstå våre følelser trenger vi en referanse. Meditasjon gir oss denne referansen. Da kan vi åpne opp for større og sterkere opplevelser, uten at de fanger oss eller gir uønskede resultater.

Følelser forteller oss når vi skal løpe eller kjempe, og vi bruker dem til å foreta mindre å større valg, for eksempel kjøpe en leilighet eller velge hvilken brødskive vi skal spise først. Mennesker som ikke greier å se sine egne følelser, på grunn av skader i hjernen, klarer heller ikke å foreta valg.

Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke er rasjonelle. Vi er jo det. Vi har tross alt flere hundre år med opplysningstid. Men våre rasjonelle vurderinger gir også opphav til følelser, som brukes for å foreta valg. Så følelser er meget viktig.

Når vi opplever følelser, så kategoriserer vi dem lett som å være behagelige eller ubehagelige. Det finnes en mengde andre kategoriseringer, og vi kan trygt si at et menneske gjennomgår tusenvis av forskjellige følelsesopplevelser hver dag.

IMG_0574Så vi har malmen tilgjengelig i rikelig monn. Vi trenger bare å finne gullet.

Det første vi gjør er å identifisere en følelse. Deretter forstår vi hvordan vår egen tankestrøm påvirkes av denne følelsen. La oss for eksempel si at vi opplever en form for ubehag. Da kan det fort skje at vi søker etter årsaken etter dette ubehaget i våre omgivelser og kanskje til om med finner den: Det er han! Eller det er henne!

Når vi forstår hvordan vår egen bevissthetsstrøm påvirkes av våre følelser, skjønner vi også hvorfor vi gjør som vi gjør. Når vi skjønner hvorfor vi gjør som vi gjør får vi mulighet til å gjøre rasjonelle valg. Vi kan velge å handle eller vi kan la vær. Eller vi kan velge å bare handle slik følelsene forteller oss.

Men fra hvilket punkt skal vi forstå dynamikken i oss selv. Vi trenger et referansepunkt som vi kan måle ut i fra. Dette referansepunktet kan vi oppleve i meditasjon og transe. Gjennom meditasjon og transe får vi en bevissthet om sinnet slik det er når det ikke er overfylt av følelser og tanker. Når vi har vendt oss til referansepunktet, vårt eget klare sinn, så har vi det vi trenger til å se oss selv.

Ved å lære om vårt eget sinn gjennom meditasjon og transe får vi verktøyet vi trenger til å finne gullet i våre egne følelser. For det er gjennom være egne følelser at vi opplever livet. Livet er følelser. Vi ønsker derfor ikke å føle mindre. Vi ønsker å føle mer. Vi vil ha mer gull i livet.