Den menneskelige blåsebelg

Sangere og musikere som spiller blåseinstrumenter bruker pusten for å skape musikk. De vet nøyaktig hvor i stykket de må trekke pusten, og i hvert fall hvor de ikke må gjøre det. Som regel er man ganske tom for pust når dette stedet kommer. Da er det lett å hive etter pusten. Dette fungerer dårlig for den musikalske prestasjonen.

Den beste måten å trekke inn pust på er å la den fylle oss naturlig. Når vi slapper av i brystet er det letter å trekke pusten. Når vi trekker pusten på en naturlig måte blir det mer effektivt. Stress gjør aldri ting bedre.

Så vi kan tenke oss at vi er en menneskelig blåsebelg. Etter som vi spiller eller synger synker belgen og når vi kommer dit hvor vi skal trekke pusten utvider blåsebelgen seg igjen.

Disse tingen kan med fordel øves på i transe. Vårt ubevisste sinn forstår lett slike symboler.