Fra skole til arbeidsliv og karriere

Gjør et rasjonelt valg når du velger utdannelse. Se det som et mål å få en jobb du vil trives i. Når du har jobben, fokusere på de tingene som vil. Så kan du gjøre karriere. Hvis du vil.

Det enkleste for de fleste er å ha en jobb de liker og som gir en fast inntekt. For å få til det, er det lettest å ta en utdannelse som er rettet mot et yrke.

Så søker vi på jobber og går på intervju. På mange jobber er det mange søkere. For en del jobber er det viktig å kunne skrive god norsk. Intervjuet brukes for å bedømme om du er god nok til å gjøre en bra jobb og om du vil berike arbeidsmiljøet. Det er lurt å bli flink til å gå på intervju.

Litt avhengig av arbeidsmarkedet, så lønner det seg ikke å være for kresen på jobb og arbeidssted i første omgang. For å overbevise noen om at vi vil gjøre en god jobb kan vi vise entusiasme, at vi liker å få jobben gjort og at vi er selvgående. For å vise noen om at vi vil berike arbeidsmiljøet kan vi fremstå som positive mennesker som også har integritet.

Det er egentlig ganske enkelt å ha det bra på jobben. Det er bare å bestemme seg for å ha det. Her er mine råd:

  1. Unngå all baksnakking, selv i det minste.
  2. Vær vennlig mot dine arbeidskolleger.
  3. Sørg for at du får gjort jobben.
  4. Vær villig til å ta på deg ekstra arbeidsoppgaver, men vær sikker på at du har kapasitet.
  5. Ikke lov å gjøre ting du ikke kan holde.
  6. Ikke bli for fastlåst i hva som er dine arbeidsoppgaver. Vær villig til å la andre overta dem, men mindre du har et godt argument for hvorfor akkurat du bør gjøre det (og det kan godt være fordi du liker å gjøre det).
  7. Si til kolleger og sjefen det du mener, men på en ordentlig måte selvfølgelig.
  8. Ha det hyggelig i lunsjen.
  9. Vær positiv til arrangementer som stelles i stand på jobben. Tenk at folk har anstrengt seg for å lage arrangementet og at din jobb er å sette pris på det.  Du kan også kanskje ta i et tak, men ikke la det gå utover arbeidsoppgavene dine.

Hvis du gjør det som står over vil du kunne lage deg en jobb du trives i og som du gleder deg til å gå til. Forstå at det er ditt ansvar å gjøre jobben til et sted du ønsker å være, ikke motsatt.

For å gjøre karriere må du være villig til å utvikle deg. Alle som gjør karriere har vært villige til å bruke mye tid for å oppnå det de ønsker. De vet at de må handle. De må ta ekstra utdannelse, ta på seg ekstra verv og arbeidsoppgaver. Det nytter ikke å sitte å ønsketenke om framtiden. De er meget målrettet og villige til å gjøre mer enn det som er forventet. De gjør ting bedre enn andre, og er villige til å gå forbi andre. De er også villige til å ta ansvar og lede og engasjere andre. En av de viktigste tingene er at du må greie å se at du lykkes. Du må forstå at du fortjener og lykkes. Når du er i stand til å se at du lykkes vil det bli mye enklere.