Overføre energien i eksisterende ferdigheter til nye utfordringer

Energiarbeid kan hjelpe oss å overføre kunnskap og ferdigheter til nye aktiviteter. 

Video

Vi har alle ting som vi vet vi mestrer. Noen ganger tenker vi ikke så mye på disse tingene, men hvis vi tenker etter, så vet vi at vi kan det. Ofte kan det være ganske enkle ting som vi liker å gjøre og som vi syns det er helt greit å gjøre foran andre.

Andre ting kan virke å være mer utfordrende. Bare tanken på å gjøre det fyller oss med stress og usikkerhet på om vi kommer til å greie det, og det er ikke akkurat fristende å gjøre det foran noen som ser på.

Det fine er at vi kan gjøre energiarbeid for å bruke eksisterende kunnskap for å motivere oss til å gjøre nye ting som vi kanskje strever litt med å få til. Vi kan kanskje se at det er å kjenne på følelsen av at vi har ferdigheter og kunnskaper som vi kan overføre til nye aktiviteter og utfordringer.

Det er egentlig ganske enkelt. Først går du inn i transe. Deretter gjør du følgende. Ta lett på det og tenk at det er lytt morsomt å gjøre det.

Tenk på en ting du gjør bra, som du gjerne gjør mens andre ser på. Det må gjerne være noe enkelt, som du kanskje ikke tenker på som en ferdighet til daglig. La følelsen av å gjøre det fylle deg. Tenk deg så at denne ferdigheten strømmer ut av kroppen din ned gjennom den høyre armen og manifesterer seg som en krystallkule du holder i hånden. Gi den en farge.

Tenk nå på det du ser som en utfordring. La følelsen av strømme ut av kroppen din gjennom den venstre armen og manifesterer seg som en krystallkule i den venstre hånd. Gi også den en farge.

Hold nå hendene foran deg og tenk deg at det oppstår en energifelt mellom dem som trekker dem mot hverandre. Jo nærmere hendene dine kommer hverandre, jo sterkere blir energifeltet. Til slutt, når hendene møtes, smelter krystallkulene sammen til en ny kule. Hvilken farge har den?

Før nå begge hendene mot hjertet og la energien i den nye krystallkulen fylle deg og kjenne den strømmer rundt i kroppen din.

Tenk nå på din utfordring. Hva er annerledes?