Endrede bevissthetstilstander i forskjellige omstendigheter

Mennesker opplever endrede bevissthetstilstander i forskjellige omstendigheter. Det er en god ide å fostre en viss uavhengighet for til disse, for også å kunne gjøre dette på en enkel måte, uten å være så avhengige av ytre omstendigheter.

Med endrede bevissthetstilstander mener jeg ikke her noe som er utenfor oss selv. Jeg mener ganske enkelt noe vi opplever som en endring til det bedre, en roligere, mer fokusert og friere sinnstilstand. Fysiologisk betegnes dette som å senke hjernebølgefrekvensen.

Isteden for å si «endrede bevissthetstilstand» bruker jeg andre steder ordet «transe». Det betyr altså samme sak.

Jeg forstår og forklarer transefenoment med perspektiv fra hypnoterapi. Hypnoterapi har selvfølgelig ikke noe eierskap til endrede bevissthetstilstander. Det er mennesket selv, oppleveren, som har det eierskapet. Det som opplever dette har også retten til å definere denne opplevelsen med det perspektivet som vedkommende ønsker. Det har andre rett til, og det har også jeg rett til.

De fleste opplever endrede sinnstilstander i visse omstendigheter, som de selv gjerne også må være en del av. Dette kan være religiøse overbevisninger eller vitenskapelige overbevisninger. Det kan være i grupper av mennesker. Eller det kan være opplevelser man får i naturen.

Uansett hvordan vi trer inn i vår opplevelse så vil jeg si at det er en fordel å bli mer bevisst hvordan vi selv kan lage denne opplevelsen uavhengig av ytre omstendigheter. Hvis vi bare kan få sinnsro når vi er i naturen, eller bare kan be når vi er i kirken, eller bare kan meditere når vi sitter i meditasjonrommet eller bare kan gå inn i transe når vi veiledes av en hypnoterapeut, så er dette en begrensning for oss. Det er en fordel om vi kunne gjøre disse tingene på enklest mulig måte, med et minimum av staffasje, fordi det øker sannsynligheten for at vi faktisk vil gjøre det.

Vi kan bli mer bevisst vår egen evne til å skape en endret bevissthetstilstand ved å skape den i forskjellige omgivelser. Når vi eksperimenterer med dette og opparbeider vår evne til å skape slike ønskede bevissthetstilstander selv, så blir vi mindre avhengige av andre.

Dette betyr ikke at vi fjerner oss fra de omstendighetene vi brukte for å skape våre endrede bevissthetstilstander i første omgang. Det betyr at vi blir mindre avhengige av ytre omstendighetene til å skape disse og derfor også friere. Det betyr at vi får et fundament for å etablere friere og bedre relasjoner.