Forklar det forventede resultatet

Det er lettere å veilede mennesker når du forklarer hvorfor du gjør det du gjør og hva som er det forventede resultatet.

337513_1280x1024I dagens samfunn forventer vi å forstå hvorfor vi skal gjøre det vi skal gjøre. Dette gjelder både hjemme (hvorfor det?), på skole (hvorfor må vi lære det?) og på jobben. Det gjelder også i helsebehandling, hvor vi forventer å få en forklaring på hvorfor vi skal gjøre det vi skal gjøre for å bli friske.

Det er derfor helt naturlig å forklare klienten hva som skal skje. Forklare hvorfor det er en fordel å bruke avslapning som fokus for å oppnå en transetilstand hvor vi skal gjøre hypnoterapi. Det er også viktig å forklare hva vi skal gjøre og hvorfor. Dette gir klienten større mulighet til å oppnå ønskede resultater, både fordi en slik forklaring forsterker metoden som brukes og at det er lettere å oppnå noe når vi vet hvorfor vi gjør det.

Det kan bemerkes at det i tidligere tider ofte ikke ble gitt forklaringer. Det er mulig at det var hensiktsmessig dengang, da folk kanskje var enklere. Slik er det ikke i dag. Hvis du jobber som hypnoterapeut foreslår jeg at du begynner å forklare hvorfor du gjør det du gjør. Det vil også hjelpe deg til å fokusere på «hvorfor» i teknikkene. Altfor mange bare anvender en teknikk uten å forstå hvorfor. I verste fall leser man bare opp et skript fra et ark uten å forstå noe som helst.

Det kan kanskje synes spektakulært å etablere en håndlevitasjon uten at klienten er klar over det, men hvilken verdi har dette egentlig, bortsett fra en viss dramatisk virkning? Det samme gjelder forslag om å glemme det som blir gjort. Bare tull egentlig.