Transe – meditasjon eller tankekontroll?

Bare for å avkrefte med en gang, transe har ingenting med tenkekontroll å gjøre, selv om det faktisk kan hjelpe oss å få kontroll på tankene.

Man kan spørre seg i hvilken grad det er mulig å kontrollere tankene til andre mennesker. Til tross for iherdige forsøk har dette vist seg svært vanskelig. Tenk på Guantanamo, indoktrinering etter kulturrevolusjonen i Kino eller massekontroll i Nord-Korea. Selv med massiv påvirkning har det fungert svært dårlig.

DSCF0095Det er mulig å la oss påvirke av andre, og det er jo det vi gjør når vi for eksempel går på skole og universitet og hører på det læreren sier, men det er svært vanskelig å påvirke noen som ikke vil. Hvis det var så enkelt, så kunne vi jo bare hypnotisere fangene som er i fengsel til å ikke gjøre de tingene som førte til at de havnet der, men så enkelt er det ikke, eksemplifisert av A Clockwork Orange.

I det hele tatt er forandring av alle slag en stor utfordring for de fleste. Som regel ligger utfordringen mer på det indre plan, til å utvise nok fleksibilitet til å endre etablerte mønstre.

Den eneste hindringen for å gå inn i transe er frykt. Man kan kanskje si at frykt også er en slags transeopplevelse. Mange ungdommer ser for eksempel skrekkfilmer for å oppleve fryktforsterket seksualitet. Men denne frykten er ikke reell. Jeg måtte for noen år siden følge min datter på kino da hun ønsket å oppleve disse tingene. Det er faktisk ganske skummelt.

Men når vi opplever virkelig frykt reagerer vi på en av to måter, enten ved å flykte eller å kjempe. Dette gir ikke rom for de indre opplevelser som vi kaller transeopplevelser.

Transearbeid er derfor basert på et fravær av frykt. For å gjøre transearbeid er det nødvendig å føle seg trygg. Når vi føler oss trygge kan vi la oss bli veiledet for å få en økt forståelse for de mekanismer som styrer våre valg og påvirke disse positivt, slik at vi i større grad blir i stand til å oppnå det vi ønsker.

På denne måten kan vi oppnå tankekontroll. Ikke tankekontroll fra en utenforstående person, men veiledning som gir mulighet for å få kontroll over egne tanker, slik at våre reaksjoner og handlinger blir mer hensiktsmessige for oss, i forhold til det vi ønsker å oppnå. Ofte ved å finne alternativer måter for å gi utslipp på indre spenninger på, heller i å fortsette å gå i uønskede mønstre.