Pekeleke

Vi peker på andre for å overbevise dem

Vi peker på andre når det er deres skyld

Vi peker på oss selv når vi har rett

Vi peker på oss selv når vi har feil

Vi peker mot himmelen for å forklare hvorfor ting skjer

Vi peker mot helvetet for å  forklare hvorfor ting skjer

Vi peker mot sinnet og lar det være