Tilbakeslag: Mer av det samme eller prøve noe annet?

Selv om vi opplever tilbakeslag kan vi alltid finne en vei framover. Vi bør også være glad for at vi er i stand til å se og erkjenne våre tilbakeslag. Vi bør ikke straffe oss selv, men det er helt greit å bli lei seg. Så vil det åpnes nye dører.

Noen ganger setter vi oss mål vi ønsker å oppnå. Det kan være ting vi ønsker å gjøre, som for eksempel å spare penger, spise sunt og trene, eller det kan være ting vi ikke ønsker å gjøre, for eksempel slutte å røyke eller overspise.

Når vi har erkjent at vi går i mønstre som er uhensiktsmessige ønsker vi å endre på dem. Dette kan vi gjøre på forskjellige måter. Én måte er å bruke viljestyrke, en annen er å forstå de underliggende følelsesmessige mekanismene og la disse få et annet å mer konstruktivt utløp. Det første er «ta seg sammen-metoden», den andre er «hypnoterapi-metoden».

Noen er veldig flinke til å ta seg sammen å fokusere på det de ønsker. Det er ikke noe bedre enn det. Andre er flinkere til å forstå og ta i bruk energien i sitt eget følelsesliv. Ikke så dumt det heller.

Men uansett hvilken metode vi bruker, så vil det kunne skje at vi går på et tilbakeslag. At vi igjen oppdager at vi har gjort, eller unnlatt å gjøre, det vi skulle. Da kan vi vurdere å gjøre mer av det vi gjorde, eller vi kan kan vurdere å gjøre ting på en annen måte. Hvis vi tidligere kun har basert oss på selvkontroll, burde vi kanskje vurdere å åpne oss mer opp for de ressurser som finnes i oss selv. På samme måte, hvis vi har jobbet med følelser og motivasjon, så må vi kanskje også erkjenne at vi faktisk må ville det vi ønsker for å få det til.

Hvis vi opplever tilbakeslag må vi huske på at alle som har gjort en betydelig endring i livet sitt før oss også har opplevd dette. Alle som har oppnå noe som helst har også gjort en mengde feil. Det kan være at det er en fordel å gi opp visse måter å forsøke å tvinge gjennom forandring på, men vi må ikke gi oss.

Det viktigste er å erkjenne tilbakeslaget og gå videre fra der vi er. Faktisk bør vi være fornøyd med at vi er i stand til å se vårt tilbakeslag. For det er fullt mulig å gå i negative mønstre uten å være klar over det. Det var kanskje det vi gjorde tidligere. Når vi er klar over det som skjer i livet vårt er vi langt på vei til å finne en løsning. Det er imidlertid lurt å være åpen for alternative måter å gjøre ting på. Det er ikke alltid at vi kan se veien helt fram fra der vi står i dag.

Vi bør ikke straffe oss selv. Det fungerer aldri bra. Det kan være greit å tenke på om vi ville straffe noen vi var glad i, hvis vi visste om deres anstrengelser for å oppnå det de ønsker, og at det så ved en anledning ikke viste seg å være nok. Som regel ville vi ikke ønske å straffe dem. Kanskje vi heller ville foreslå for dem å gjøre ting litt annerledes. Kanskje vi kan foreslå det for oss selv?

Men det kan være greit å være lei oss. Vi kan føle på sorg og kanskje også fortvilelse. Vi bør huske på at dette ikke på noen måte er feil. Faktisk vil det være til hjelp for oss å noen ganger felle en tåre. En tåre er et mykt, men også et sterkt symbol på hva vi egentlig ønsker.