Øyekontaktmeditasjon

En evne til å ha god øyekontakt vil hjelpe deg på alle områder i livet.

Video

DSC_6860Vi ser hverandre altfor lite inn i øynene. Det er jo øynene som er sjelens speil. Hvis vi ikke ser hverandre inn i øynene, kan vi ikke forstå hva andre tenker og føler, og de kan heller ikke forstå oss.

En evne til å se andre direkte inn i øynene er en forutsetning for å etablere meningsfull kontakt med andre mennesker. Dessuten er det en fin opplevelse. Jeg mener ikke å leke stirreleken, da vi som barn stirret inn i hverandres øyne til en av oss blunket.

Den riktige måten å se noen inn i øynene på er å fokusere på det et sted bak personens venstre øye, samtidig som vi har en følelsesmessig kontakt med vårt eget hjerte. Det venstre øyet er mer forbundet med den høyre hjernehalvdel, som har med følelser og gjøre. Det å fokusere litt bak øyet gjør det til en dypere opplevelse og ikke fullt så direkte og stirrende. Når vi har kontakt med hjertet blir det et mykere blikk. Poenget er jo ikke å stirre som et rovdyr.

Hvis du gjør dette med en person er det uunngåelig at dere får god kontakt. Det går an å øve seg på kassadamen og tilfeldige personer du snakker med, venner og kjente, eller hvorfor ikke en som du er spesielt glad i. Det går faktisk an å sitte å meditere og se hverandre inn i øynene (egentlig ved å fokusere på kun ett øye). Dette er en meget dyp opplevelse som vil hjelpe deg på alle områder i livet.