Mening her og nå

Når vi har mening i livet har vi det også bra. Det vi gjør har mening fordi det vil resultere i noe som vil berike oss selv og andre. Når vi kan finne mening i oss selv er det mye større sjans for å bevare den.

Med mening mener jeg er her en folkelig forståelse av at noe var noe vits, det var mening i gjøre det. Når vi opplever at det vi gjør har mening skaper vi et fundament for å oppleve lykke og gode ting i livet. Det er kanskje derfor vi alle på et eller annet tidspunkt søker etter meningen med livet. Når vi har mening beveger vi oss mot noe som vi syns er positivt for oss selv og andre.

Vi skaper hele tiden erfaringer. Dette blir historier som forklarer hvorfor ting ble som de ble. Noen av disse sier vi er meningsfulle og mener da at de har vært til det beste for oss selv og andre. Andre historier og erfaringer syns vi kanskje ikke hadde så mye mening. Denne kategoriseringen er noe som er sant for oss her og nå. Over tid kan den forandre seg. Det som ikke hadde mening kan på et senere tidspunkt bli meningsfullt og motsatt.

Basert på det vi gjør her og nå, skaper vi på samme måte historier om framtiden, tanker og forhåpninger som ting som vil inntreffe. Noen av disse historiene virker å bestå av hendelser som er meningsfulle, andre ikke. Igjen gjelder dette for her og nå, det kan forandre seg ganske snart.

Når vi utfører en handling har vi en ide om hva som vil skje basert på en tidligere historie. Hvis den tidligere historien gav mening for oss, vil det også være sannsynlig at det vi gjør vil bli en meningsfull historie i framtiden. Vi vil derfor synes det er meningsfullt å gjøre det vi gjør. Livet har da mening.

 

Vi er selv ansvarlig for å opprettholde mening i livet. Det finnes mennesker som har utført store bragder, for så bare å miste mening senere i livet.

Folk har funnet mening i de vanskeligste situasjoner. De fleste av oss har også forstått at selv om vi har gjort noe, eller opplevd noe, som virket å være helt meningsløst, så kan det på et senere tidspunkt få mening for oss.

Hvis vi bestemmer oss for å finne meningen i oss selv blir det mye enklere. Hvis vi baserer oss på hva vi tror andre tror om oss blir det vanskelig å finne mening, og hvis vi gjør det, svært lett å miste den.