Automatisk skrift

Det er en god øvelse å gjøre litt automatisk skriving. Det kan hjelpe oss å åpne oss opp for indre tanker og ideer. Det er også en fin øvelse i kreativitet og inspirasjon.

Video

Jeg var akkurat og så på utstillingen av Hilma Af Klints arbeider på Henie Onstad Kunstsenter. Flott abstrakte bilder fra tidlig i forrige århundre. Da hun var ferdig med kunsthøgskolen skapte hun og noen venninner «De fem», som sammen utforsket automatisk skrift. Dette dannet grunnlaget for hennes flotte abstrakte arbeider noen år senere.

På slutten av 1800-tallet ble automatisk skrift et kjent hypnotisk fenomen. Det er egentlig noe vi gjør ganske ofte. Du kanskje skribler mens du har tenker på noe annet, for eksempel mens du prater i telefonen eller er på et seminar? Det er automatisk skrift.

Automatisk skrift er et kreativt uttrykk som kommer til syne når vi ikke er bevisst på det vi gjør. Alle kunstnere har en forståelse for denne ubevisste kreative prosessen, selv om de kanskje ikke bruker akkurat ordene «automatisk skrift».

DSC_2936_psDet er egentlig ganske lett. Legg papir og blyant foran deg og gå inn i transe. La gjerne den hånden som vil gripe pennen bli lett og når den løfter seg og tar pennen så er du i gang. Bare la det skje det som skjer, tegn eller skriv, om du følger med eller ikke. Det gjelder å ikke styre prosessen.