Sakte, rask og dyp tenkning

Vi kan bli lurt av vår tendens til å tenke fort gjennom tingene for å spare tid. Det kan være lurt å av og til tenke saktere og analysere situasjonen grundig. Eller vi kan tenke dypere, endre vår motivasjon og foreta bedre intuitive valg.

Den første delen av tittelen henspeiler på Kahnemans bok «Thinking Fast and Slow». Kahneman viser at mennesker har en tendens til å bruke uforholdsmessige mye ressurser for å garantere seg mot et gitt tap. Vi har også en tendens til å bruke for mye ressurser på en ørliten sjanse for å oppnå en ønsket gevinst.

Boken er vel verdt å lese, i hvert fall har reklamefolkene gjort det. «Hvis du tar hypnoterapi, så kan jeg garantere at du ikke lenger må handle på negative mønstre som koster deg dyrt» eller «Hvis du bare bare tar én time hypnoterapi, så vil du oppnå en evne til å meditere og roe sinnet. Dette vil kunne gi deg uante muligheter i framtiden.» (Ring 48194292 for å bestille time ;-).

Tendensen til å bruke uforholdsmessige mye ressurser for å sikre oss mot tap kan eksemplifiseres med forsikring, helsekost, trening eller hva vi måtte gjøre for å «sikre oss». Forsikringsbransjens eksistens viser at det er slik. Det typiske eksempelet på at vi er villige til å bruke litt ressurser for å få en ørliten sjans for gevinst er lotto. På samme måte, alle lotterier i verden viser at dette er slik.

Det Kahneman viser er at hvis vi kan kamuflere et salg som å appellere til en av disse tendensen, så er det større sjans for at det vil gå igjennom. Det er nemlig større sjans for at vi gjør det vi tror er riktig, gjennom «Fast thinking», heller enn å analysere situasjonen grundig «Slow thinking». Årsaken til at vi gjøre dette er selvfølgelig at det koster å gjøre «slow thinking», på sikt er vi best tjent med «fast thinking». Evolusjonen har sørget for at det ble slik.

DSCF0206«Fast thinking» betyr egentlig at vi følger følelsene våre. Når vi skal kjøpe noe enkelt, noe som vi liker å dille med, som for eksempel et kamera, kan vi ta oss råd til å studere spesifikasjoner. Da gjør vi «slow thinking». Men vi bruker kanskje lite tid på å bestemme oss for å kjøpe en leilighet. Leilighetskjøpet blir rett og slett for komplekst og vi må anvende våre følelser. Alle eiendomsmeglere vet dette.

For når sant skal sies så bruker vi våre følelser hele tiden når vi skal foreta valg. Det har blitt vist at mennesker som ikke greier å kommunisere med følelsene sine ikke greier å foreta valg.

Kahneman tar til orde for å gjøre mer «fast thinking» og det er sikkert en god ide. Det er bare det at hans eksempler er trivielle. Og det må de være for at vi skal kunne analysere dem. Virkeligheten er rett og slett for kompleks til å redusere alt til begreper vi kan sette en kostnad ved.

Så nå til mitt forslag. Vi bør heller gjøre «dyptenkning». Problemet med hurtigtenkning (fast thinking) er at vi forsøker å unngå en smerte. Garanti mot et stort smertetap, som vår bil eller vår helse, eller få en sannsynlighet for å lette smerten noe. Det første er for å fjerne frykt. Det andre er for å få håp.

Disse tingene har også en mørkere side. For eksempel har vi vist at menneskeheten har vært rede til å bruke mye ressurser på å fjerne et problem fullstendig. Dette har skapt store traumer i generasjoner. Terrorisme er ekstremisme er også utslag av denne type tenkning, å bli ferdig med noe en gang for alle.

Det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at dyptenkning er meditasjon. Når vi meditere kommer vi mer i kontakt med vårt eget følelsesliv. Vi blir mer i stand til å skjønne hva det er vi virkelig trenger. Isteden for en kopp kaffe trenger vi kanskje bare et glass vann. Isteden for ære og berømmelse trenger vi kanskje bare menneskelig kontakt. Det blir litt som Beatles sang: «All the best things in life are free.» Kanskje kommer vi også til en konklusjon at det ikke er nødvendig å sikre oss så til de grader og fjerne problemet én gang for alle.

Når vi utvikler vårt eget følelsesliv på denne måten vil vi i større grad kunne stole på vår hurtigtenkning. For det er vår hurtigtenkning som også er vår intuisjon. Når vår intuisjon blir smartere, tar vi bedre intuitive valg.

Nå skal det jo sies at det å sette seg ned å meditere også er et valg og hvordan skal vi gå gjort det? Vi blir faktisk nødt til å gjøre litt «slow thinking», så vi slipper egentlig ikke unna. Vi er nødt til å bruke hue uansett.