Depresjon

Depresjon er egentlig en bevissthetsstrøm som i hovedsak består av negative tanker. Det er mulig å bli oppmerksomme på dette gjennom meditasjon.

Watch it human!

Watch it human!

Evolusjonen har sørget for at vi lettere legger merke til negative ting, som for eksempel sabeltanntigre. De må for all del unngås. Det er også en del andre uønskede ting som vi også lett fokuserer på, og bra er det.

Og så er det en del negative ting som vi kanskje ikke egentlig behøver å tenke så mye på, men som vi tenker på allikevel. Som unødvendig bekymringer. Eller at vi begynner å bli vel oppmerksomme på negative holdninger og adferd hos andre.

Vi kan alle kjenne oss igjen i at vi i perioder tenker en del negative tanker. Da kan vi også forstå en person som lider av depresjon. En person som lider av depresjon tenker i hovedsak negative tanker. Negative tanker om seg selv, om jobben, om venner, om familie og alt mulig annet. Og selv om vi forstår at tanker bare er tanker og kommer til å forandre seg, så er de allikevel tankene våre, for de er jo der.

Når vi forstår at vi er deprimerte så kan vi også leve med det. Fordi nå vet vi at vår bevissthetsstrøm for tiden er fylt med negative oppfattelser og ideer. Når vi i tillegg vet at våre egne tanker ikke nødvendigvis avspeiler virkeligheten behøver vi ikke legge så stor vekt på det vi tenker.

Ufordringen er ofte å forstå når vår tenkestrøm er vel negativ. Hvis vi faktisk er deprimerte så er ikke dette så lett. Vi kan enten skjønne det ved at noen vi respekterer sier det til oss. Eller vi kan selv være i kontakt med vårt følelsesmessige bakteppe som vi projiserer verden på. Dette lerretet i vårt egen sinn kan anta forskjellige følelsesnyanser. Å være oppmerksomme på dette bakteppet kan ikke læres ved å meditere. For meditasjon er å forstå vårt egen sinn bakenfor tankene.