Mer enn bare hypnoseopplevelsen

Hypnoterapi bør sees på som en oppbygning til å møte situasjoner i livet slik vi ønsker det. Dette gjøre ved å oppnå dypere følelsesmessig forståelse. Det er fremdeles nødvendig å gjøre tingene. Hypnoterapi er derfor mer enn bare hypnoseopplevelsen.

Det hender jeg snakker med folk som har tatt hypnoterapi. Det kan virke som enkelte sitter igjen med en oppfatning av at poenget med hypnoterapien bare var de opplevelsene de hadde under selve terapien eller øvelser som de ble anbefalt å gjøre.

Når vi gjør hypnoterapi, såvel som annen type terapi, er det ikke annet enn en forberedelse for å møte eller skape en ønsket situasjon. Det kan selvfølgelig være at denne situasjonen er en forløsning i vårt indre, men som oftest motiveres vi av noe i våre ytre omstendigheter. Dette er en god ting, fordi det er lettere å se slike ytre omstendigheter. Det er lettere å måle resultatet.

Hypnoterapien er derfor ikke bare opplevelsen under selve hypnosen, eller anvendelsen av øvelser i etterkant. Det er møtet med, eller skapelsen av, den situasjonen som vi ønsket å forandre på. Det er det som er forløsningen.

Det vi trenger er som oftest å endre på en følelsesmessig reaksjon. Si for eksempel at vi kjenner på angst eller bekymring bare ved tanken på å dra et visst sted. Dette ønsker vi selvfølgelig ikke. For vi vet at det er ingen grunn til å begrense oss på denne måten. Transearbeid legger til rette for å la denne ubehagelig følelsen få nok rom til å si noe om hvorfor den er der og forklare dette ved å gå tilbake i tid, for å oppleve en situasjon som forklarer dette på en naturlig og hensiktsfull måte.

Dette bygger opp i oss en forberedelse til å møte situasjonen som uroet oss. Men nå med en helt annen følelsesmessig forståelse av det vi hadde før. Men det er fremdeles nødvendig å møte situasjonen. Selv om den kanskje nå ikke bekymrer oss. Det er nødvendig å manifestere vår suksess for oss selv, slik at vi kan gå videre og legge det bak oss.