Angstpause

Perioder med bekymring og angst er ubehagelig, men de kan også blir til noe positivt, når vi håndterer dem på en god måte.

Noen av oss har erkjent at vi opplever perioder med bekymring og angst. Det er selvfølgelig ubehagelig. Når dette skjer trekker vi oss gjerne inn i oss selv og føler at det er anstrengende å ha kontakt med andre. Etter en stund slipper det gjerne taket. Da er vi glad for at angsten og ubehaget er borte og vi føler at vi kan leve igjen.

Det kan være lett å tenke at når angsten er borte så er alt bra og motsatt, at når den ikke er der så er alt dårlig. Så bakenfor vår lettelse over at angsten er borte kan det være vi gruer oss for at den skal komme tilbake.

Det vi trenger er å føle at vi håndterer angsten når den kommer. Den letteste måten å håndtere angst på er å snakke om den til noen få venner vi stoler på, unngå unødvendige aktiviteter, redusere stress og gjøre noe bra for oss selv.

Når vi begynner å håndtere angsten på denne måten blir vår håndtering av den en positiv ting. Angsten blir nå en fase hvor vi ivaretar oss selv på en bedre måte. Vi kan til og med ønske den velkommen, se den som en anledning til å ta en pause, en angstpause, for å tenke på våre egne behov og gjøre det som er nyttig for oss.