Dinosaur eller egg?

Hvis vi blir værende arbeidslivet og organisasjoner over tid kan det være vi etterhvert begynner å oppleve manglende tilhørighet. Det er som regel fordi vi setter oss selv utenfor de endringer som hele tiden pågår.

Det er en god ide å bli værende en stund i det vi holder på med, slik at vi kan utvikle oss og høste fruktene av vårt arbeide. Hvis vi bare farer videre til neste prosjekt mister vi muligheten til å modnes i det vi holder på med. Hvis vi blir værende i samme jobb eller organisasjon over en lengre tid, så utvikler vi mye kunnskap om det vi holder på med. Det har mye verdi å kjenne til den historiske utviklingen, som vi kanskje har vært en vesentlig del av.

Det vi ofte ikke tenker på er at jobben eller organisasjonen utvikler seg raskere enn vi tror. Det kommer nye folk til, som fokuserer på andre ting og tenker på andre måter. Det kan være at vi begynner å kjenne på manglende tilhørighet. Det virker urettferdig, fordi vi har gjort så mye for at jobben eller organisasjonen skulle komme dit den er i dag. Det kan være at vi strever med å opprettholde sedvaner som vi selv mener er viktige, men som det virker som andre ikke bryr seg særlig om.

Årsaken til mangel på tilhørighet er at vi identifiserer oss i større grad med det som har vært enn det som er. Det er som om vi blir en dinosaur blant «alle de andre». Vi føler at det er de andre som setter oss utenfor, men i virkeligheten er det oss selv som setter oss utenfor. Det er bedre å tenke at vi selv bærer med oss et egg fylt med visdom og potensial for å utvikle det som er her og nå. Når vi innser at det ikke er nødvendig for oss å identifisere oss selv som en dinosaur, så kan du jo selv tenke deg hvor mye vekt vi slipper å drasse på.