Erkjennelse – inngangsporten til forandring

For å komme dit vi ønsker må vi erkjenne vår egen situasjon. Det kan være at vi må la noen illusjoner briste. Da er vi godt i gang med forandringsprosessen.

Vi strever alle med å få det bedre. Én måte å få det bedre på er å ta utdannelse, gjøre et bra arbeid, bidra i livene til andre eller holde på med selvutvikling av forskjellig slag og sikkert mye annet også.

Samtidig skaper vi alle vår virkelighet gjennom våre sanseopplevelser. Det er ikke alltid vår personlige virkelighetsoppfatning er helt i samsvar med hva det nå enn er som er den faktiske virkeligheten. Bare tenk på når vi er forelsket. Da skaper vi en rosenrød forestilling om hvor fint alt er. Eller hvis vi er deprimerte, da blir det heller meningsløst, det hele.

Vi har ofte en mer eller mindre klar ide om hva vi ønsker å oppnå. For å få det bedre må vi som regel gjøre gjøre en endring. Men før vi gjør dette må vi vite hvor vi er. Vi må erkjenne vår egen situasjon. Når vi vet hvor vi er, kan vi komme dit vi ønsker.

Dette er trivielt å forstå, selvsagt, men allikevel er det ofte en utfordring for oss å erkjenne vår egen situasjon. Dette er fordi vår personlige virkelighetsoppfatning står i veien for erkjennelsen. Når vi ikke finner erkjennelsen blir det også vanskelig å gjøre forandringen som skal til for at vi skal komme dit vi ønsker.

Så hvordan skal vi se igjennom vår egen illusoriske oppfatning av vår egentlige situasjon? Meditasjon kan hjelpe oss til å erkjenne prosesser og tendenser i oss selv. Ikke for å dømme oss selv nord og ned, men for å akseptere oss selv slik vi er. Når vi kan gjøre det, er vi godt i gang med forandringsprosessen for å komme dit vi ønsker.