Holde fast ved drømmer gir mening

Når vi holder fast ved våre drømmer og begynner å handle på dem, så blir de også mer meningsfulle og realistiske.

Våre umiddelbare ønsker er ofte ønsker som har potensiale for å tilfredsstille våre umiddelbare behov. Det er ikke noe feil med det. Det kan for eksempel være et ønske om å ha en kjæreste, en fast jobb, få en leilighet eller oppnå noe på jobb eller i privatlivet eller bare kjøpe noe vi har lyst på.

Ønsker er i utgangspunktet ikke rasjonelle, de er fantasier. Det kan selvfølgelig være en god ide å sjekke hvor realistiske våre ønsker er, slik at vi har større mulighet til å oppnå dem. På den andre siden er våre ønsker umiddelbare assosiasjoner om en bedre og lysere framtid. Det er viktig å ha drømmer, for når vi kan drømme så kan vi også håpe. Det er håpet som gir oss energi til å bevege oss i den retningen vi ønsker.

Det sies at det er viktig å holde fast ved våre drømmer. For hvis vi hele tiden forandrer våre drømmer så får vi ikke noe ut av dem. Når vi holder fast ved dem begynner vi samtidig å bevege oss i retningen de peker ut for oss. Dette innebærer at vi begynner å gjøre ting, ikke bare drømme.

Drømmer kan i utgangspunktet gjerne være urealistiske. Det er ikke så nøye. Det vi trenger å vite er at de tar oss i en retningen vi ønsker å bevege oss. Etterhvert vil våre handlinger og resultatene av å prøve og feile gi oss en større forståelse av hva vi holder på med. Da forstår vi mer av hvorfor vi drømmer om det vi gjør, og også hvor realistisk våre drømmer er. Det kan være at vi ønsker å justere målet, kanskje opp, kanskje ned. Vi kan alltids legge lista der vi syns den bør ligge. Til syvende og sist vet vi jo at det er veien som er målet.

Siden denne prosessen er meningsfull, vil også våre ønsker og drømmer, som kanskje i utgangspunktet ikke virket å ha så mye mening, få en dypere mening.