Suksessfull endring av inngrodde vanemønstre

For å endre på et inngrodd vanemønster er det nødvendig med følgende:

  1. Vi må erkjenne at vi har utviklet dette vanemønsteret
  2. Vi må være villige til å lytte til andres erfaring og finne en løsning som fungerer for oss
  3. Vi må være villige til å gjøre det som er nødvendig for at det skal fungere for oss

Hvis vi fornekter sannheten har vi ingen som helst mulighet til å gjøre noe endring. Det kan være tøft å se det i øynene, men da er vi også langt på vei til å finne en løsning ut av problemet.

Når vi kan erkjenne våre problemer kan vi også være åpne for løsninger på dem. Nesten alltid innebærer dette å lytte til andre mennesker eller lære på andre måter. Det holder som regel ikke bare med å tenke selv. Det var ofte vår egen tenkning, eller mangel på sådan, som styrte oss inn i vanemønsteret. Det er nødvendig å ha kontakt med mennesker som forstår vår problemstilling og som vi kan bruke for å lette trykket.

Det kan være mange skjær i sjøen og vi må styre forbi dem som best vi kan. Hvis vi gjør noe som ikke virker, må vi ta lærdom og justere kursen. Vi må være forsiktige med å planlegge for å feile, slik at vi kan ta på oss en offerrolle. Så lenge vi ser oss selv som ofre har vi ikke mulighet for å endre på ting.

Til slutt, hvis vi aldri gir opp har vi de største forutsetninger for å lykkes.