Hva er hypnose?

Hypnose er å veilede noen inn i hypnosetilstanden. Det er mulig å gjøre dette rent teknisk, uten å ha noen særlig forståelse for hypnosetilstanden selv, men det er selvfølgelig ikke spesielt gunstig eller effektivt.

For å forstå hypnose må vi derfor forstå hypnosetilstanden. Hypnosetilstanden kjennetegnes av en fokusert oppmerksomhet, hvor vi ikke stadig blir forstyrret av automatiske tanker som drar sinnet i alle retninger. Dette gjør det mye lettere å fokusere på de tingene som er viktige for å oppnå det vi ønsker.

Hypnosetilstanden er derfor en tilstand hvor vi gir slipp på bekymringer og indre spenninger. I hypnose gjør vi dette ved å skape en dissosiasjon, det vil si å se noe som utenfor oss selv. Når vi kan gi slipp på noe, så kan vi også slappe av. Dette illustreres best med et eksempel. Elman-induksjonen er den letteste å forklare det ut i fra, selv om formålet her ikke er å forklare hvordan den skal utføres. Elman-induksjonen er en serie med tester som gradvis skaper en dissosiativ opplevelse hvor vi kan gi slipp på uro i kropp og sinn. I Elman-induksjonen fokuserer vi først på de små musklene over øyelokkene til de blir så avslappet at vi kjenner at øyelokkene går igjen på en naturlig måte. Når de er så avslappet at vi vet at vi ikke kunne åpne dem med mindre vi hadde puttet anstrengelse tilbake i de små musklene, så har vi skapt en dissosiasjon. Vi endrer vår virkelighetsforståelse. Vi aksepterer at øyelokkene er lukket og at vi ikke kan åpne dem med mindre vi anstrenger de små musklene. Dette er selvsagt kan vi kanskje si, rent intellektuelt, men poenget er at det er en følelsesmessig opplevd forståelse. Dette gjør at vi kan gi slipp og oppleve et første nivå av avslapning i kroppen. Deretter lar vi avslapningen spre seg til hele kroppen, og hypnotisøren vil løfte opp hånden til hypnosesubjektet for å kjenne at den er fullstendig slapp. Når den er det oppfatter vi hele kroppen i dissosiativ tilstand.  Vår opplevelse er da at  hele kroppen er fullstendig avslappet.

Siden vi oppfatter oss selv som å ha et sinn og en kropp må vi også slappe av i sinnet. Dette gjøres ved å igangsette en prosess som vi så avslutter, dissosierer oss fra. Dette skaper ro i sinnet. Denne prosessen er tradisjonelt å telle ned fra 100 og nedover på utpust og la tallen bli borte når vi kommer ned til 97 eller 96. Vi igangsetter først en automatisk tankerekke, som vi så gir slipp på.

Så kan vi spørre hva som er poenget med å skape en slik dissosiativ tilstand? Poenget er at den brukes som et fundament for å skape en indre opplevelse som vil hjelpe oss til å forløsning og motivere oss til å oppnå det vi ønsker. Fordi hypnosetilstanden er fokusert og fri fra de vanlige automatiske tankene vil vår indre opplevelse være klar og tydelig og vi vil forholde oss direkte til følelsene som skapes. Dette gjøres med metoder av varierende kompleksitet, fra direkte forslag til mer avansert regresjon, avhengig av hva som passer best for den enkelte.