Poenget med hypnotiske fenomener

Typiske hypnotiske fenomener man kan oppleve er:

  • Direkte forslag som gir opplevelse
  • Økt kroppstemperatur
  • Armen hever seg «av seg selv»
  • Amnesi
  • Analgesi
  • Positive hallusinasjoner
  • Negative hallusinasjoner

Disse tingene kan selvfølgelig oppleves bare som det de er, interessante hypnotiske fenomener. Eller vi kanskje bare syns det er artig med en litt endret virkelighetsoppfatning. Men hvis vi tenker nærmere etter, så kan disse opplevelsene fortelle oss noe om oss selv på et dypere plan som kan være nyttig for oss.

Hvis vi for eksempel forteller oss selv i hypnose at vi er fullstendig avslappet og føler oss vel i hele kroppen, og så faktisk opplever at vi er fullstendig avslappet og føler oss vel i hele kroppen, ja, da er vi faktisk det. Det betyr at det er en følelsesmessig sannhet som gir mening.

Når vi opplever at kroppstemperaturen stiger, for eksempel ved at vi fokuser på hånden eller magen, kan dette fortelle oss om sinnets evne til å påvirke kroppen. Kropp og sinn hører selvfølgelig sammen, det er jo vi selv som har skapt de forskjellige begrepene. En opplevelse av at sinnet kan påvirke kroppen direkte kan samtidig gi oss en opplevelse av enheten av kropp og sinn og få oss til å føle oss mer hele.

Når vi opplever at armen hever seg av seg selv, kan vi se det som en oppbygning av en opplevelse. Hevingen av armen blir et uttrykk for den energien som skapes opplevelsen vi opplever. Vår indre opplevelse får dermed et fysisk uttrykk. Vår indre opplevelse blir mer virkelig.

Amnesi betyr å glemme noe. I hypnose kan vi bestemme oss for å for eksempel glemme et tall mellom 1 og 10, slik at når vi teller fra 1 til 10 så hopper vi over dette tallet. Dette viser oss at vi er i stand til å gi slipp på ting vi ønsker. Det er selvfølgelig ikke slik at ting blir borte. Det betyr isteden at vi ikke fokuserer på dem, vi er ikke følelsesmessig opptatt av dem. Dette betyr at vi er i stand til å bestemme hva vi ønsker skal være i forgrunnen og hva som kan blekne inn i bakgrunnen.

Analgesi er å redusere smertefølelsen. Smerte er en subjektiv oppfatning i sinnet. Når vi kan påvirke hvordan vi opplever smerte, forstår vi også at vi har et redskap til å få et mer balansert forhold til smerten vi opplever i livet. En god del av livet er smertefullt. Vi kan imidlertid velge hvordan vi vil oppleve og håndtere denne smerten.

Positive hallusinasjoner betyr at vi forestiller oss ting som ikke er der. På et nivå vet vi at tingene ikke er der, det er bare det at det i hypnose føles som om de er der. Dette gjøre oss i stand til å visualisere positive ting vi ønsker å oppnå. Vi kan bli i stand til å se oss selv i en ønsket situasjon eller forbedret utgave. Dette er en av de viktigste tingene for at vi skal oppnå det det vi ønsker – at vi kan se oss selv oppnå det.

Negative hallusinasjoner betyr å ikke se noe som egentlig er der. Igjen betyr ikke dette at vi faktiske ikke vet at tingene ikke er der. Det betyr at vi som over følelsesmessig ikke ser tingene. De betyr ikke noe for oss akkurat nå. De skaper ingen følelsesmessig reaksjon. Dette er beslektet med amnesi og kan fortelle oss om vår evne til la være å fokusere på ting som ikke er nødvendige å fokusere på.