Takk til alle som var innom på Unity-dagen

Da har jeg vært tilgjengelig for å gi «prøve-på-behandlinger» på Unity Senter i helgen. Det har vært ca. 10-12 stykker innom for å oppleve hypnosetilstanden. Noen av disse var også terapeuter som arbeider på Unity Senter.

Jeg har veiledet hver enkelt inn i hypnose ved å bruke Elman-induksjonen. Deretter gjorde jeg en fordypning ved å la de gå ned trappen og oppleve at de kan si «Du er fullstendig avslappet, du føler deg så vel du kan i hele kroppen her og nå» til seg selv.

Selve induksjonen skaper et klart indre rom. Den enkle affirmasjonen skaper en opplevelse i dette rommet, og denne opplevelsen oppleves som følelsesmessig sann.

Dette har gitt den enkelte en forståelse av hvordan hypnose fungerer. Hypnose gir en klar indre opplevelse, hvor vi kan skape opplevelser som vi kan la veilede oss på kreative måter, slik at vi kan oppnå de målene vi ønsker. Dette gir en positiv indre mening.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som var innom og ønsker at de måtte oppnå alt de ønsker.