Utvikle egenskaper, inspirasjon og sinnsro

Ved å fokusere på de nødvendige egenskapene vi trenger for å utvikle våre evner og oppnå det vi ønsker vil vi raskt komme inn i en sirkel av intuisjon og handling. Da er det smart å huske på å slappe av en gang i blant.

Tre områder som egner seg for å bruk hypnoterapi er å:

  • utvikle egenskaper og evner for ting vi ønsker å oppnå,
  • øke vår evne til å inspirere oss selv og
  • finne sinnsro og  avslapning i en stresset hverdag.

Det siste er egentlig viktig. Mange som fokuserer sine indre ressurser på det de ønsker å oppnå vil oppdage at de blir veldig interessert i å gjøre disse tingene. Dette er jo selvfølgelig bra. Men det er også viktig å ta ansvar for vår egen mentale helse og gi oss selv nok hvile og avslapning. Dette er ikke vanskelig, men det krever at vi gir slipp på det vi holder på med og tar oss selv på alvor. Vi kan oppnå hva det skal være, men hvis vi ikke greier å slappe av, så kan vi jo aldri få hvilt på laubærne.

Det er mye enklere å oppnå det vi ønsker når vi har en indre tro på at vi kan klare det. En slik indre tro er basert på en ubevisst vurdering om vi har de evnene som skal til for å oppnå vårt mål, eller rettere sagt at vi har de egenskapene som skal til for å utvikle disse evnene. Hvis jeg for eksempel ikke tør å gå bort til dansegulvet, så  er det vanskelig å tro på at jeg kan begynne å danse komplekse danser som samba.

Det er hensiktsmessig å bruke hypnoterapi for å utvikle evner og egenskaper. La oss forfølge eksempelet med at jeg ønsker å danse. Jeg kan da gå inn i hypnosetilstanden og tenke meg at jeg går framover i tid, kanskje langs en lang korridor med dører, helt til jeg kommer til en dør hvor jeg vet at det er en dansefest bak. Jeg ser for meg døren og kjenner på den for å lodde stemningen. Det kjennes bra ut. Jeg åpner døren og ser mitt fremtidige selv inne på en sambaklubb. Jeg observerer hvordan jeg ser ut. Hvilke egenskaper er det jeg utstråler? La oss si at jeg utstråler glede og en avslappet holdning.

Jeg gjør nå en regresjon tilbake i tid for å finne ressurser som kan styrke min utvikling av disse egenskapene. Ved å gjøre dette opplever jeg disse følelsene i konkrete situasjoner. Det er meget levende og det gir meg en opplevelse at disse tingene er i meg. Jeg kan også gjøre metoder for å knytte disse egenskapene til min indre oppfattelse av meg selv, til selve livsnerven av mitt innerste vesen.

Deretter kan jeg på nytt gå framover i tid der jeg stod og kikket inn bak døren og kjente på om jeg har lyst til å faktisk gå ut på dansegulvet og nå kjenne at det har jeg faktisk. Og også kjenne at jeg gjør det.

Når vi på denne måten fokuserer på de egenskapene som er nødvendig for at vi skal kunne utvikle de evnene vi ønsker blir det lett å øve opp ferdigheter. Det er egentlig ikke øving, vi gjør jo bare det vi har lyst til.

Når vi så begynner å utøve disse evnene vil vi snart bli inspirert til å anvende dem. For hva er er ikke morsommere enn å gjøre ting vi liker og er gode på. Det er her avslapning er en god ide. Hvis vi lar oss selv bli så opptatte av det vi holder på med at vi aldri har tid til å ta en pause, så hever ikke det livskvaliteten.