Ikke magi, men hva er det da?

Hypnose er ikke magi, men enkelte bruker faktisk det ordet når de beskriver hvordan de opplever virkningen av det. Magien ligger i opplevelsen av å la oss motivere av dypere bevissthetsstrømmer i sinnet. Vi kan da oppleve at ting blir meget enklere, og også morsomt å utføre.

Se også video på YouTube.

En oppløftet klient kom tilbake og fortalte meg at han følte seg mye bedre. Det er er som magi, sa han. Men du vet jo alt vi gjorde, sa jeg. Ja, sa han, men det føles som magi allikevel. Han er ikke den første som forteller meg om å oppleve det slik. Der og da hadde jeg ikke anledning til å begynne å forklare akkurat hva det er som virker, annet enn å bekrefte at «det» virker.

Det at vi opplever noe som magisk er gjerne at vi opplever noe som er nytt, spennende og samtidig behagelig. For de fleste av oss er hypnosetilstanden en slik opplevelse. Når vi tillater oss selv å bli veiledet inn i en slik klar og indre opplevelse blir vi i stand til å forstå vår egen følelsesdynamikk på en annen måte. Istedenfor å bruke våre analytiske evner og viljestyrke for å bekjempe våre følelser utenfra eller ovenfra, tar vi heller del i følelsesdynamikken på en konstruktiv måte. Dette tar vi med oss ut av hypnosetilstanden. På denne måten opplever vi at ting blir lettere å gjøre. Det dreier seg om å i større grad ro med vår egen naturlige bevissthetsstrøm, heller enn å forsøke å padle motstrøms.

Vi kan ha flere former for bevissthetsstrømmer. En form kan være de umiddelbare tingene vi driver og strir med til daglig. Ting vi skal få gjort eller bekymringer om helse og annet. Og så er det dypere bevissthetsstrømmer som vi kan komme i kontakt med i hypnosetilstanden. For det er ofte slik at vi kan legge våre vanlige tenkerekker om bekymringer og ting vi skal gjøre til siden og heller fokusere på det vi egentlig trenger. Når vi på denne måten utvikler en dypere bevissthet, kan vi lettere gjøre de tingene som vi vet er det vi egentlig vil og det som faktisk er best for oss. Det er noe av dette som er magien. Jeg for for øvrig skrevet om disse tingene i min nye bok.

Magien er altså at det blir enklere, og kanskje til og med morsomt og behagelig, å gjøre de tingene vi må for at vi skal oppnå det vi ønsker. At vi ikke behøver å slite så forferdelig og at det ikke nødvendigvis må være en kamp, alt. Men det er fremdeles nødvendig å gjøre det som skal til. Og heldigvis for det, det er jo nettopp det som er morsomt, å gjøre de tingene vi gjør på veien til målet, for vi vet jo at det veien som er målet.