Øke stabilitet og balanse for et bedre utgangspunkt

Vi kan alle ha nytte av å skape mer stabilitet og balanse i sinnet. Dette vil gi oss et bredere perspektiv av oss selv, våre muligheter og fleksibilitet til å oppnå det vi ønsker. 

Det er alltid en fordel å øke stabilitet og balanse. Stabilitet og balanse er ikke stillstand, en slags bauta som står urokkelig uansett vær og vind. Jeg snakker heller ikke om balanse som å være mentalt frisk, eller sagt på den andre måten, at ubalanse er at vi er i mental ubalanse.

Stabilitet og balanse er å utvise fleksibilitet mens vi gjør det vi trenger for å gå framover i å oppnå det vi ønsker. Hvis vi har lite stabilitet og balanse har vi ofte fikserte ideer om hvordan ting burde ha vært eller forsøker å holde ting i en unaturlig tilstand. Det koster ofte så mye at vi ikke kommer noen vei. Eller vi kan begi oss ut i retninger som egentlig ikke er så gunstig, fordi det ikke vil lede oss til steder vi ikke egentlig ønsket å komme.

Det er egentlig meget enkelt å komme i bedre balanse. Enhver som er villig til å gjøre følgende øvelse litt hver dag over fjorten dager vil uunngåelig komme i bedre balanse. Det dreier seg om å bevisstgjøre våre egne følelsesmønstre i forskjellige situasjoner. Tre vanlige typer situasjoner er at vi ser oss selv som bedre enn andre, likestilt med andre eller lavere stilt enn andre. Husk at dette ikke dreier som om moral eller verdi, det dreier seg om bevisstgjøring. Så tenk nå på noen som du lar representere de mennesker du tenker du er bedre enn. Lukk øynene (gå gjerne inn i hypnosetilstanden) og se på dem. Hvilke følelser og tanker kommer? Tenk så på noen som du er likestilt med og observer på samme måte tanker og følelser. Til slutt gjør du det samme med de som er bedre stilt enn oss selv.

Poenget er ikke å se alle som like. Alle er ikke like, alle er unike. Poenget er å bli bevisste våre egne tanker og følelser når vi forestiller oss disse personene.

Deretter tar du dette ut i livet og legger merke til tanker og følelser når du møter noen av disse personene ansikt til ansikt. De fleste av oss opplever at det er en viss forskjell. Vi bør tillate oss selv å tenke forskjellig om folk om de er til stede eller ikke, men det er en fordel å være klar over at vi ofte gjør det. Om ikke annet, så for å minne oss selv på at et menneske er meget mer enn bare en enkelt tanke hos oss selv.

Når vi har gjort denne øvelsen har vi laget et godt grunnlag for å begynne å oppnå det vi ønsker. Det blir lettere å sette en realistisk kurs og vi vil ha større sjanse for at det vi bestemmer oss for å oppnå faktisk er det vi vil. For det er en god ide å være bevisst hvilke hypnotiske drømmer vi skaper for oss selv. Vi vil kunne bli så motivert for å oppnå det vi ønsker at det faktisk vil blir slik. Derfor bør vi være sikre på at det er det vi vil.