Følelser og tanker – å etablere og bryte mønstre

Det er bedre å ta utgangspunkt i følelser når vi ønsker å endre eller skape et nytt mønster i våre liv.

Når vi tenker på ting som har skjedd eller skal skje, så får vi også følelser. Når vi opplever følelser i visse situasjon, så igangsetter dette også tankemønstre. Formålet med disse prosessene er å opprettholde vår eksistens på best mulig måte. Men siden alt forandrer seg hele tiden er det naturlig at noen av disse mønstrene går ut på dato og at vi ønsker å etablere nye. Når vi forstår dette kan vi bruke vår innsikt til å etablere mønstre vi ønsker eller bryte mønstre vi ikke ønsker.

Skjermbilde 2016-03-30 kl. 17.16.53

Det er lettest å skape eller endre et mønster når vi samtidig får dekket vårt følelsesbehov. Det er derfor lettere å etablere et nytt mønster ved å ta utgangspunkt i våre følelser. Det hjelper ofte lite å bare tenke at det ville vært en god ide å gjøre et eller annet. Til syvende og sist gjør vi som regel det vi egentlig har lyst til, som er det som gir oss en følelsesmessig opplevelse vi trenger. Det er «Ånden er ivrig, men kjødet er svakt»-effekten, eller som Friedrich Perls sa, «The underdog always wins».

I begynnelsen er det derfor smart å la endring styres av følelsene, slippe oss løs og se hva som skjer når vi forsøker noe annet. Etterhvert som vi får erfaring kan vi bruker tankene for å vurdere hvordan det hele fungerer, juster retning, beregne kost/nytte eller hva vi nå gjør for å finne ut at det er fornuftig eller verdt det.

Når vi bare forsøker å tenke oss til en løsning, som å bare gjøre det ene eller det andre, tar vi ofte ikke våre følelsesmessige behov med i beregningen. Resultatet blir gjerne at noe setter seg på bakbeina eller går på tverke, slik at vi ikke får de resultatene vi ønsker.

De fleste av oss finner oss selv en eller annen gang i repeterende mønstre som vi innser ikke er så gunstige for oss. Da har de ofte utviklet seg til å bli trigget av ganske så mange forskjellige situasjoner. Følelsene blir triggere som gir opphav til tanker. Disse tankene vil være anpasset den situasjonen det gjelder. Det går selvfølgelig an å løpe rundt og overbevise oss om at vår feilaktige tenkning er feil i hvert enkelt tilfelle, men det er lett å se at dette arbeidet ofte ikke vil ha noen ende eller i hvert fall ta lang tid.

Det er derfor, som sagt, bedre å ta utgangspunkt i den følelsesmessige reaksjonen, for så å gjøre en endring som vil endre på hvordan feilaktige tanker produseres. Ved benytte den unike hypnosetilstanden til å fokusere ensrettet på den følelsesmessige opplevelsen kan vi hente fram ressurser i oss selv som kan brukes for å forløse den uønskede følelsesmessige reaksjonen.