Å gjøre eller ikke gjøre

Til syvende og sist må vi gjøre det som er nødvendig for å oppnå det vi ønsker, og vi må unngå å gjøre det som vil gi oss det vi ikke ønsker. Alt annet skjer i sinnet. Intensjonen om å gjøre det, opplevelsen mens vi gjør det og opplevelsen av å ha gjort det. Terapi er er å bli flinkere til å slippe til vår gode intensjoner, motivere oss til å handle og så være fornøyd med resultatet, om det så kan være at vi har lært noe vi ikke ønsker å gjenta. Det handler ikke om å bli perfekt, det handler om å utforske forskjellige måter vi kan påvirke og bli påvirket av verden og menneskene i den.

Men som sagt, vi må gjøre noe. Noen ganger ved å ikke-gjøre, for eksempel ved å unngå å starte prosesser vi ikke ønsker å gå inn i. Andre ganger må vi tvinge oss over dørstokken, koste hva det koste vil. For det skjer lite eller ingenting fra sofaen, heller ikke så veldig mye fra PCen (her jeg sitter og skriver :-). Vi må ut å treffe folk. Være nysgjerrige og oppleve noe som vi kanskje ikke kunne forutse denne dagen.